Iași, 16 noiembrie 2023:

Proiect derulat de Asociația Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Fundația Corona cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Toate acestea arată rezultatele proiectului Zoom-zetul Mamelor – Cluburi comunitare prin care s-a răspuns nevoii ridicate de servicii socio-medicale și de  suport pentru 130 de mame adolescente, viitoare mame și mame tinere, din trei comunități rurale ale județului Iași care se confruntă cu sărăcia extremă  pentru diminuarea inegalității și a excluziunii sociale.

Organizația Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Fundația Corona a implementat proiectul Zoom-zetul Mamelor – Cluburi comunitare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul s-a derulat în perioada februarie 2022 – noiembrie 2023 și a avut ca scop dezvoltarea a trei centre comunitare în  trei comunități din județul Iași: Ceplenița, Mironeasa și Șcheia. Astfel, cu sprijinul comunităților locale,  s-au amenajat trei centre comunitare și astfel s-a creat în comunitate un spațiu dedicat întâlnirilor cu tinerele mame și viitoare mame, astfel încât să se poată oferi servicii și să se suțină  activități pentru acestea și după finalizarea proiectului.

Pe parcursul celor 22 de luni de proiect  s-a dezvoltat un pachet de servicii sociale inovative centrate pe intervenția timpurie pentru 100 de mame adolescente și tinere, precum și pentru 32 de tinere însărcinate, care se confruntă cu sărăcia și risc de excluziune socială din comunele Șcheia, Ceplenița și Mironeasa, jud. Iași. Modelul de intervenție timpurie  este centrat pe 5 domenii principale: sănătate, planificare familială, rol maternal, abilități de viață și integrare socială.

De asemenea, în cadrul proiectului o  fost realizat Jurnalul unei mame tinere care cuprinde poveștile de viață ale mamelor. Această broșură va face parte dintr-o campanie de conștientizarea  autorităților, dar și  a comunităților  legată de problemele și nevoile mamelor tinere și a copiilor acestora.  

Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Fundația Corona a organizat, în data de 16 noiembrie 2023, conferința de închidere a proiectului Zoom-zetul Mamelor – Cluburi comunitare.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România – Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,  Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operatorde Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității  grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.

***

Despre Salvați Copiii

De peste 32 ani, Salvați Copiii dezvoltă Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.

***

Despre Fundația Corona

Viziunea organizației este aceea a unor comunități prospere centrate pe bunăstarea oamenilor care valorizează creativitatea și diversitatea și oferă un spațiu echitabil, incluziv și sustenabil pentru dezvoltare.

Activități in domeniile: dezvoltare comunitară, protecția femeilor și fetelor, protecția mediului. Organizația are activitate la nivel local, regional și național sprijinind inclusiv programe de antreprenoriat și activare civică. Detalii pe https://www.fundatiacorona.ro/

Persoană de contact: Corina Mighiu, manager proiect, telefon 0726 210 196 / email – corina.mighiu@salvaticopiii-iasi.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy