Donează

Donează

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Educație

Sărăcia și lipsa accesului la servicii de protecție socială cu care se confruntă copiii și familiile lor își pun amprenta în mod negativ asupra participării școlare a copiilor.

Educația copiilor începe încă din primele luni și se desfășoară pe parcursul întregii vieți. Este important să știm cum să ne educăm copiii, astfel încât aceștia să se adapteze mediilor sociale din care vor face parte ulterior: grădinița, școala, grup de prieteni, serviciu, comunitate.

În România, legislația în vigoare promovează și garantează drepturile copilului pornind de la principiul general al interesului superior al copilului.
Acționând întotdeauna în interesul superior al copilului, Salvați Copiii pune accentul pe drepturile copilului de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

În vederea promovării drepturilor copiilor şi încercând să contracareze riscurile la care sunt expuşi copiii într-o ţară aflată în dezvoltare, Salvaţi Copiii România a dezvoltat programe de includere preşcolară şi şcolară încă din anul 1998.
Centrele Educaţionale Salvaţi Copiii au ca scop oferirea de servicii educaţionale şi de asistenţă socială, juridică şi psihologică, în vederea re/integrării şcolare sau a prevenirii abandonului şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate.

CREȘE CREATIVE

Prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune socială pentru copiii cu risc educațional din comunități rurale interetnice, prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar.

Află mai multe »

FAMILIE FĂRĂ FRONTIERE

Stimularea participării la educația formală și nonformală pentru copiii din județul Iași, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a excluziunii sociale.

Află mai multe »

EDUCATIE PRESCOLARA

Educaţia preşcolară poate face o diferența semnificativă din punct de vedere al abilităţilor dobândite şi al influenţei asupra parcursului şcolar viitor, implicit asupra ratei de abandon școlar.

Află mai multe »

CLUBUL DE POVESTE IN CARTIERUL TAU!

Promovarea și sprijinirea pasiunii pentru lectură în rândul celor mici- un stimul esențial pentru creativitate, dezvoltare morală și întărire a relației cu părinții: Clubul de poveste în cartierul tău! proiect finanțat de Cercul de Donatori Iași cu sprijinul Fundației Comunitare Iasi.

Află mai multe »

SCOALA DA!

Creştem accesului la educaţie şi incluziune socială pentru copii prin furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educaţionale.

Află mai multe »

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE