loader image

Centre de educatie incluziva

Salvaţi Copiii Iaşi a deschis încă din 2004 un centru de educație incluzivă (CEI) pentru copiii aflaţi în dificultate. Datorită numărului mare de beneficiari care au accesat și au solicitat serviciile oferite în cadrul CEI, în 2014 s-a înființat și cel de-al doilea centru.

Beneficiarii CEI sunt copii aflaţi în dificultate, care au o serie de caracteristici specifice:

– copii care provin din familii cu dificultăţi financiare majore, fără locuinţă sau cu condiţii improprii de locuit (fără electricitate, apă, canalizare);

– copii fără adăpost sau copii care sunt implicaţi în munca pe stradă (cerşit, prestat diverse munci în pieţe, încărcat / descărcat, spălat maşini / parbrize, colectat deşeuri), în munca domestică (îngrijirea fraţilor mici, curăţenie, spălat, gătit);

– copii traficaţi sau cu risc de a fi traficaţi;

– copii care provin din familii în care este prezentă violenţa de orice tip;

– copii cu risc de separare de părinţi

– copii cu părinţi plecaţi în străinătate;

– copii nestimulaţi educaţional, neşcolarizaţi, cu risc de abandon şcolar, cu dificultăţi de adaptare şcolară.

Modelul CEI propus de noi oferă servicii complexe, structurate pe următoarele componente:

  • Recuperare şi monitorizare psiho-socio-educaţională
  • Terapie ocupaţională
  • Activităţi educaţionale şi de recuperare şcolară
  • Integrări / reintegrări școlare
  • Servicii psiho-sociale pentru familie
  • Servicii de asistenţă socială
  • Servicii de asistență medicală
  • Servicii de consiliere juridică în vederea obţinerii drepturilor de care beneficiază prin lege.

Metodologia centrului educaţional a fost dezvoltată de la an la an, devenind în timp un model de bună practică pentru voluntari, profesionişti în domeniul educaţiei, protecţiei copilului, un spaţiu de învăţare pentru studenţi de la facultăţile din domeniul ştiinţelor socio-umane și, nu în ultumul rând, un laborator de inovare în domeniul psihologiei, pedagogiei și asistenței sociale.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!