loader image

Termeni si conditii

Organizatia Salvati Copiii

Asociația Salvaţi Copiii Iași este înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Iași, nr. 131/A/07/07/2008.
Organizaţia Salvaţi Copiii este asociaţie nonguvernamentală cu sediul social se află în Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, Bl. i5, PT 15 Dacia, cod 700408.

Site-ul Salvati Copiii Iasi

Acest portal (www.salvaticopiii-iasi.ro ), numit în continuare „site” este administrat de Salvaţi Copiii Iași. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definitii

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:
– site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Salvaţi Copiii Iași, care se află la adresa www.salvaticopiii-iasi.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Salvaţi Copiii
– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
– utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Salvaţi Copiii.

Salvaţi Copiii îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Salvaţi Copiii Iași referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul Salvaţi Copiii Iași este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.
Conţinutul site-ului Salvaţi Copiii este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Salvaţi Copiii îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Salvaţi Copiii nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Salvaţi Copiii nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Salvaţi Copiii nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul Salvaţi Copiii Iași poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Salvaţi Copiii. Salvaţi Copiii Iași pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Salvaţi Copiii Iași să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Salvaţi Copiii nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Numele si logo-ul Salvati Copiii

Numele şi logo-ul Salvaţi Copiii sunt proprietatea exclusivă a Organizaţiei Salvaţi Copiii, marcă înregistrată la OSIM. Numele şi logo-ul Save the Children sunt protejate internaţional. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Salvaţi Copiii, respectiv a Save the Children International.

Drepturi de proprietate intelectuala

Conţinutul site-ului Salvaţi Copiii este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Salvaţi Copiii. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Salvaţi Copiii). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Salvaţi Copiii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

Folosirea Cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Donatii

Prin intermediul site-ului Salvaţi Copiii se pot face donaţii online.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!