Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

„Familie fără frontiere”: 4 noi programe pentru copiii cu un părinte plecat la muncă în străinătate

75.136 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate, iar 22.662 de copii sunt total lipsiţi de îngrijirea părinţilor. Salvați Copiii Iași anunță deschiderea proiectului „Familie fără frontiere” destinat acestora, în Iași și în două comunități rurale: Ceplenița și Răducăneni

Iași, august 2021

Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar, Salvați Copiii Iași deschide patru noi programe locale în județul Iași în parteneriat cu Primăria Ceplenița și Primăria Răducăneni, prin proiectul „Familie fără frontiere”. Dintre cei 75.136 de copii cu părinții plecați să muncească în afara țării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinților. Datele oficiale procesate la finalul anului 2020 arată că Regiunea Nord-Est este pe primul loc în țară cu 27.031 copii rămași singuri acasă, dintre care 4.874 copii din județul Iași (Autoritătea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții – http://andpdca.gov.ro).

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii România au arătat că, în urma plecării părinților la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minim șase luni.

„Copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate se pot confrunta cu trăiri emoționale puternice, care le influențează atât modul de relaționare, cât și perfomanțele școlare. Sunt copii care trebuie să se adapteze cu lipsa unui părinte sau chiar a ambilor părinți și de aceea au nevoie de sprijin psiho-socio-educațional pentru a face față acestor situații.”, a explicat Ioana Atasiei, Președinte Salvați Copiii Iași.            

În acest context, proiectul „Familie fără frontiere” își propune să susțină participarea la educația formală și nonformală pentru 270 de copii din județul Iași, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, din care 28 de etnie romă și 170 din mediul rural, comunele Ceplenița și Răducăneni, în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a excluziunii sociale.  

Pachetul de servicii integrate include o serie de intervenții inovatoare pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum:

  • Program tip școală după școală, de care vor beneficia 200 de copii;
  • Grădinița estivală pentru 40 de preșcolari;
  • Programe de educație nonformală – învățare prin experimente, Școala Mobilă în comunitățile de unde provin copiii, dramaterapie, Teatru Forum;
  • Oferirea de suport material prin acordarea unei mese pentru 200 de copii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut;
  • Program de educație parentală și consiliere pentru 100 de părinți/tutori/persoane de îngrijire;
  • Dezvoltarea abilităților de răspuns a comunităților locale la problematica copiilor și familiilor afectate de migrație prin activarea consiliilor consultative locale;
  • Dezvoltarea unor parteneriate cu școli care se confruntă cu problematica copiilor afectați de migrație;
  • Ateliere de dezvoltare a abilităților digitale pentru copiii care au nevoie de alfabetizare digitală;
  • Campanii de informare și conștientizare cu privire la implicațiile plecării părinților la muncă în străinătate asupra copiilor, precum și obligațiile acestora la plecarea din țară.

*** Familie fără frontiere, cod MySMIS: 137429, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași.

Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, între 18 mai 2021 și 17 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.766.420,20 lei lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059. 957,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 698.060,15 lei, iar 18.402,85 lei reprezintă cofinanțarea pusă la dispoziție de partenerii din cadrul proeictului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Persoana de contact:

Corina Mighiu – Manager proiect

E-mail: corinamighiu@salvaticopiii.ro

Telefon: 0726 210 196

***Despre Organizaţia Salvaţi Copiii Iași:

De 30 de ani, Salvați Copiii Iași construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din regiunea de NE a României. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. www.salvaticopiii-iasi.ro