Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Comunicat de presă Școala DA!

Comunicat de presă Școala DA!

Iași, 18 mai 2021: Asociația Salvați Copiii Iași anunță închiderea proiectului Școala DA!, implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Școala gimnazială „Ion Neculce”, Direcția de Creșe Iași, Școala gimnazială „Al. Vlahuță” și Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Proiectul Școala DA! s-a derulat în perioada 22.05.2018 – 21.05.2021 și a oferit intervenții în problematica diversă şi complexă a eşecului şcolar din comunităţile dezavantajate socio-economic din Municipiul Iași, propunând o serie de abordări inovatoare, vizând în mod direct creșterea accesului la educație și incluziunea socială.

Activitățile proiectului au acoperit concomitent secțiuni de intervenție și nevoi a diferite categorii de grup țintă:

A. Antepreșcolari. În cadrul Direcției Creșe au fost înființate două noi grupe, care au oferit cadrul de susținere a activităților de educație timpurie pentru 80 de antepreșcolari în cei trei ani de proiect. Au fost renovate și dotate două spații cu mobilier modern adaptat vârstei și au fost acoperite cheltuielile pentru achiziționarea de scutece de unică folosință, servețele umede. Totodată, au fost angajați doi profesioniști cu atribuții specifice: 1 animator activități educative pentru antepreșcolari și 1 nutriționist dietetician, care a întocmit meniul pentru toți copiii din creșele ieșene.

B. Preșcolari. Pe perioada verilor au fost organizate 3 grupe de preșcolari a câte 20 de copii după modelul „grădinița estivală”. Activitățile au vizat pregătirea copiilor cu risc educațional pentru integrarea în învățământul de masă, beneficiind de un curricuculum adaptat nevoilor acestora, precum și de o echipă de profesioniști în educația timpurie: educatori specializați, psihologi, asistenți sociali, voluntari de sprijin.

C. Școlari (învățământul primar și gimnazial). Pentru aceștia au fost oferite următoarele tipuri de intervenții specializate:

 • Program Școală după școală: 146 copii din medii dezavantajate au beneficat de sprijin educațional, social și psihologic în cadrul centrelor educaționale ale Asociației Salvați Copiii. De asemenea, aceștia au primit sprijin material sub formă de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, tablete și asistență în învățarea la distanță. Programul a implicat o echipă interdisciplinară, din care au făcut parte: educatori specializați, profesori de limba română și matematică, asistenți sociali, psihologi.
 • Program de refacere a parcursului educațional „A doua șansăpentru copiii care au abandonat școala cu cel puțin 4 ani în urmă. Programul „A doua șansă” a adus înapoi în clasele primare 40 de adolescenți din comunitatea Zanea, Lunca Cetățuii, care au beneficiat de suport educațional, dar și de sprijin material, inclusiv sub formă de tablete. Programul a fost implementat de învățători, profesori de limba engleză și de TIC, asistenți sociali, psihologi.
 • Reintegrare școlară pentru 30 de copii care au abandonat școala, aceștia fiind înscriși la școli din cartierele Dacia și Cantemir.

D. Elevi cu performanțe școlare deosebite. Peste 60 de elevi ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași cu randament școlar performant, dar cu resurse material-financiare scăzute, au beneficiat pe parcursul traseului educațional de o bursă lunară, în scopul susținerii acestora în finalizarea studiilor. De asemenea, acești copii au participat la un program specializat de educație pentru sănătate.

E. Părinți. Au fost realizate Programe de educație parentală bazate pe disciplină pozitivă pentru 84 de părinți ai copiilor integrați în proiect. Programul de educație parentală a fost dezvoltat pe modelul profesorului Dr. Joan Durant de la Universitatea Manitoba din Canada și cu suportul tehnic al Save the Children Sweden, având ca reper dreptul copiilor la protecție împotriva oricărei forme de violență.

F. Programe de inovare socială.

 • Activități de consiliere psihologică pentru copiii care realizează tranziția de la un ciclu şcolar la altul. 72 de copii au participat la primul program din județul Iași de pregătire psiho-socio-emoțională pentru tranziția într-un nou ciclu de învățământ. Momentele de tranziție pot genera stres, emoții și tensiuni care blochează sau afectează capacitatea de învățare și adaptare a copiilor la o diversitate de stiluri de predare, discipline și sarcini.
 • Școala Mobilă. Experții Salvați Copiii s-au deplasat cu Școala Mobilă în cele 2 comunități defavorizate: Șes Bahlui și zona Cantemir, urmărind să promoveze educația, stimularea integrării şcolare şi identificarea acelor cazuri de copii care au nevoie de suport suplimentar pentru a fi integrați/reintegrați şcolar. Un alt rol important al activității cu Școala Mobilă rezidă în combaterea segregării copiilor din comunitățile amintite. Peste 146 copii din zone defavorizate au beneficat de serviciile Școlii Mobile.

G. Servicii pentru profesioniști în educația și protecția copiilor.

Personalul Direcției Creșe Iași a beneficiat de un curs de calificare acreditat ANC – Îngrijitor copii. Prin acest program de formare, 100 îngrijitoare și educatori și-au dezvoltat noi competențe în domeniul serviciilor de creștere, îngrijire și educație timpurie a copilului.

Programe de dezvoltare a competenţelor didactice transversale pentru cadrele didactice – Managementul procesului de incluziune școlară a elevilor CES (22 de credite), la care au participat 67 de cadre didactice din Iași.

Schimb de bune practici între profesioniști din educație. Workshop – Kreatikon – eveniment susținut cu participarea cadrelor didactice din regiunea Nord-Est, finalizat cu editarea unui volum de bune practici în atragerea copiilor către instituția școlii.

Studiu cu privire la fenomenul de abandon și eșec școlar. Împreună pentru o școală prietenoasă. Abordare participativă în căutarea mijloacelor de ameliorare a mediului școlar. Experții au realizat o cercetare interdisciplinară a mediului școlar pentru a identifica modalitățile de transformare a școlilor în ”școli prietenoase”. S-a urmărit trasarea unui cadru teoretic larg asupra conceptului de şcoală prietenoasă ca mijloc de combatere a abandonului şcolar. Totodată, prin implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în cercetare s-a încercat identificarea mijloacelor necesare pentru valorificarea conceptului de şcoală prietenoasă în mediul şcolar românesc.

H. Investiții în educație realizate prin proiect.

 • Amenajare săli creșe: 33.325 lei
 • Mobilier școlar adaptat pentru Școala Gimnazială „Al. Vlahuță” și „I. Neculce”: 23.033 Lei
 • Mobilier Centru educational Salvați Copiii: 60.000 lei
 • Sprijin material beneficiari proiect:  94.000 lei
 • Sprijin financiar beneficiari proiect: 88.900 lei
 • Hrană copii: 43.000 lei
 • Invesții în formare specialiști în educație: 100.000 lei
 • Dotări parteneri (imprimante, laptopuri etc.): 95.000 lei

Au fost oferite intervenții directe pentru 242 de cadre didactice şi pentru 500 de copii: 80 de copii de vârstă antepreşcolară, 60 de copii de vâstă preşcolară, 290 elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, 70 copii/adolescenți care au abandonat şcoala sau nu au frecventat niciodată şcoala. Dintre aceştia, 184 de beneficiari au fost copii în risc educațional de etnie romă.

Valoarea totală a proiectului este de 3.584.503,88 lei din care 3.566.145,72 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE și a fost co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod MySMIS proiect: 104951 – Școala DA!.

Persoană de contact:

Liviu Măgurianu – Manager proiect, Asociația Salvați Copiii Iași iasisalvaticopiii@yahoo.com | 0723 271 605 | www.salvaticopiii-iasi.ro

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.

În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.