Iași, 14 decembrie 2023

Copiii antepreșcolari din sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași, au beneficiat de un  program complex de educație timpurie. Proiectul „Creșe creative” a fost implementat de Asociația Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Primăria Ciurea și Asociația Streetaware. Fără resurse, precum educația parentală și programe de educație timpurie, mulți copii ratează dezvoltarea cognitivă și emoțională din primii ani de viață, aceasta fiind, de fapt, fundamentul succesului pe termen lung.

Intervenția propusă în cadrul acestui proiect a avut în vedere cel puțin trei aspecte: 1) derularea unor programe de formare specifice profesiei de educator puericultor pentru 8 educatori; 2) stimularea capacității părinților și educatorilor de a răspunde adecvat problemelor specifice cu care se confruntă copiii din comunitatea rurală interetnică prin metoda „grupului creativ”, inclusiv prin implicarea părinților în activitățile socio-educaționale; 3) elaborarea unei curricule auxiliare, ce poate fi utilizată ulterior ca fundament informațional și material resursă în dezvoltarea de programe opționale.

În cadrul proiectului au fost oferite servicii de sprijin și educație antepreșcolară pentru 72 de copii aflați în dificultate și risc educațional, dintre care 22 romi. Au fost implementate metode inovative de predare-învățare pentru îmbunătățirea abilităților socio-emoționale și cognitive ale copiilor din comunități rurale. Primarul comunei Ciurea, Cătălin Lupu, a subliniat că că „Proiectul a avut un impact semnificativ în viața copiilor preșcolari din satul Lunca Cetățuii. Acesta a furnizat un mediu propice pentru dezvoltarea lor timpurie, punând un accent deosebit pe educația de calitate și susținerea familiilor defavorizate. Suntem mândri că am reușit să oferim acest sprijin valoros comunității noastre. Investiția în educație rămâne una dintre prioritățile noastre pentru comuna Ciurea. Vom continua să lucrăm împreună cu organizațiile partenere pentru a oferi oportunități educaționale mai bune și mai extinse pentru copiii noștri. Suntem hotărâți să promovăm o comunitate în care fiecare copil să aibă șansa de a atinge potențialul maxim și de a se dezvolta armonios.

Formarea celor 8 educatori a vizat dezvoltarea competenţelor necesare activităţilor de îngrijire şi de stimulare psihomotorie a copiilor, dezvoltării comportamentului socio-afectiv și a capacităţii de învățare specifice vârstei. În cadrul proiectului a fost realizat un parc de joacă adaptat vârstei antepreșcolare, unde s-au desfășurat activități creative cu Școala Mobilă. Programul conceput pentru antepreșcolari este complex și creativ pentru că aduce împreună, în aceeași „echipă de joacă”, de fapt de formare, copiii, educatorii, părinții, psihologii și psihopedagogii din proiect. Metoda a fost  implementată de Asociația Streetaware și este specifică grupului creativ care are rolul de stimulare și de dezvoltare a potențialului creativ. De asemenea, au fost abordate metode inovative de lucru cu părinții, dar și activități de stimulare a copiilor în camera senzorială. Pentru susținerea educatorilor a fost creată și o Curriculă auxiliară pentru educație și îngrijire a copiilor antepreșcolari.

Lipsa atenției asupra educației timpurii se reflectă inclusiv în rata abandonului școlar sau în pregătirea academică a elevilor. În ianuarie 2020, peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la școală, iar, pe ansamblul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului școlar pentru anul 2018-2019 a fost de 2,1%, ceea ce înseamnă aproximativ 35.300 de elevi, indicatorul fiind în creștere față de anii anteriori.[1] Părăsirea timpurie a școlii[2] reflectă incapacitatea sistemului de readucere la școală a copiilor, România înregistrând un procent de 15,3% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat doar 8 clase sau mai puțin, deși ținta fixată de România, în 2010, a fost de reducere a fenomenului la 11,3%, până la sfârșitul acestui an. 41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasează în aria analfabetismului funcțional, conform evaluării internaționale PISA.[3] De asemenea, scorurile la matematică și științe au fost mai slabe decât în toate celelalte 5 evaluări la care a participat România în perioada 2000-2015: 46,6% și, respectiv, 43,9% au mari dificultăți în realizarea de calcule matematice simple, iar cunoștințele lor generale despre societate, oameni și univers sunt foarte limitate. Aceste date ar trebui să constituie un semnal de alarmă în ceea ce privește lipsa de intervenție pentru o educație adecvată și oportună la vârstele preșcolare.

Bugetul total al proiectuluieste de3.984.705,30 lei(din care, contribuția Uniunii Europene este de 3.386.999,49 lei). Perioada de implementare a fost de30 de luni (21 decembrie 2020 – 28 decembrie 2023).

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apel: POCU/784/6/24/ Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural/2/Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural

Obiective specifice 6.2

Contract:  POCU/658/6/2/134646

Titlu proiect: Creșe creative

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii:

Liviu Măgurianu, Manager proiect

Telefon: 0723 271 605


[1] Ministerul Educației, Raport privind starea învățământului preuniversitar din România, 2019 – 2020

[2] Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.

[3] Deși au putut citi un text, copiii nu au înțeles ce au citit, ceea ce corespunde nivelului 1 de performanță. Vezi

PISA 2018 Results : https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy