Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

”ZOOM IN comunitate” – caravana Teatru Forum – consiliere, suport, protectie pentru copil si familie

Iași, 24 august 2017. În perioada aprilie 2016 – august 2017, Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iaşi, a implementat proiectul „ZOOM în comunitate”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, cu o valoare de 74.990 CHF din care 67.491 CHF suportul elveţian şi 7.499 CHF co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Proiectul ”ZOOM IN comunitate” și-a propus dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuși la violență (în cadrul familiei sau școlii) din zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est în vederea asigurării protecţiei şi menţinerii la un nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de bine a acestora.

Principalele rezultate ale proiectului:

  • 10 comunităţi locale din judeţul Iaşi și-au dezvoltat modele de răspuns comunitar la cazurile de expunere la violenţă a copiilor; în cadrul a 6 workshop-uri, 54 de membri din structurile comunitare consultative locale și-au dezvoltat abilităţi de dezvoltare şi implementare a unei strategii de securitate comunitară pentru a răspunde adecvat protecţiei copiilor expuşi la violenţă;

Este bine cunoscut faptul că, structurile comunitare consultative nu au personalitate juridică, participarea și implicarea membrilor fiind absolut  pe bază de voluntariat.

Credem că aceste workshop-uri au avut rolul de a instrui și întări capacitatea membrilor SCC de a răspunde problematicii violenței în familie și în comunitate. Am învățat metode și tehnici noi de abordare și de lucru cu copiii, victime ale violenței în comunitate și am conștientizat faptul că, împreună, putem schimba oameni, mentalități…” (membru SCC Ceplenița)

  •  52 de copii şi familiile acestora au beneficiat de servicii integrate de consiliere şi psihoterapie, consiliere şi asistare socială; 554 părinți au dobândit competenţe şi capacităţi în utilizarea strategiilor de disciplinare pozitivă pentru prevenirea expunerii copiilor la violenţă; 254 de copii   și-au dezvoltat abilităţi de viaţă (gestionarea emoţiilor, gestionarea conflictelor);

 

 ”Am descoperit o nouă perspectivă de a relaționa cu copilul meu și ”m-am descoperit” pe mine din  multe puncte de vedere.” (Părinte)

  •  s-a derulat campania de informare şi sensibilizare a comunităţilor rurale cu privire la efectele expunerii copiilor la violenţă prin Caravana Teatru Itinerant – Teatru Forum. În cadrul a     25 de reprezentanții de teatru forum, au fost informați 2116 de reprezentanți ai comunităților rurale și din municipiul Iași: copii, adolescenți, părinți, reprezentanți ai poliției, ai Primăriilor locale.

 

Prin personajul meu am înțeles mai bine cât de mult rău pot face cuvintele și sper că și cei care au asistat la reprezentațiile noastre au văzut acest lucru. Am avut ocazia să văd conflictul din piesă din mai multe unghiuri și am învățat și eu, la fel ca publicul, să iau atitudine și să spun nu violenței. Ceea ce a făcut fiecare reprezentație specială au fost intervențiile copiilor: deveneau și ei actori alături de noi și îmi dădeau sentimentul că am produs o schimbare, că ceea ce facem noi nu e în zadar. Și acum la final simt la fel: munca noastră sigur a avut ecou în comunitățile în care am fost. Povestea Teatru Forum nu a însemnat doar o schimbare a colectivității, ci și o schimbare a noastră, a voluntarilor pentru că și noi am învățat să fim mai buni și să înțelegem și din perspectiva celuilalt anumite probleme”.(voluntar non-actor)

 

Iași, 24 august 2017, ora 10:30, la Centrul Județean de Incluziune Socială Iași, are loc conferința de presă de închidere a proiectului „ZOOM IN comunitate”.

Pentru mai multe detalii, persoană de contact coordonator proiect Corina Mighiu, e-mail ccp.iasi@salvaticopiii.ro sau mobil: 0748 076 384.