Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iaşi, a lansat  vineri, 3 iunie  2016, ora 10.30, proiectul „ZOOM în comunitate!”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

În 2014, Salvați Copiii România arată în cercetarea “Abuzul și neglijarea copiilor”, că nivelul abuzului fizic în rândul părinţilor are o incidenţă cuprinsă între 38% şi 63% și că 20% dintre părinţi/tutori apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de corecţie. Este relevat, de asemenea faptul că, în familie, copiii se confruntă cu toate tipurile de violenţă: fizică, verbală, psihologică, neglijare. Copiii intervievați în cadrul unui studio realizat de Salvați Copiii, relatează în egală măsură despre comportamentele violente/abuzive ale părinţilor împotriva copiilor, precum și despre cele ale unui părinte împotriva celuilalt, sesizând consecințele negative devastatoare asupra dezvoltării psiho-emoționale a copiilor. De asemenea, în cadrul studiului se reflectă copierea modelului de gestionare a conflictelor prin comportamente agresive în familie. Astfel, este relevată nevoia de servicii integrate pentru copiii expuși la violență și a famillilor acestora și servicii care să dezvolte abilități parentale cu privire la manifestările şi consecinţele diferitelor forme de violență, cât şi cu privire la educaţia parentală din perspectiva drepturilor copiilor.

Ca răspuns la nevoile copiilor beneficiari și a familiei,  proiectul“ZOOM ÎN comunitate!” aduce in prim plan un model complex de servicii integrate și propune o serie de activitati care vor contribui substantial la schimbarea mentalității a 10 comunități din Județul Iași prin activitati inovative de educatie nonformala (Caravana Teatru Itinerant – Teatru Forum), cat si prin implicarea efectivă a acestora în acțiuni ce vor avea ca rezultat diminuarea expunerii copiilor la violență atât în familie cât și în comunitate.
Printre obiectivele importante ale proiectului avem in vedere acordarea de servicii specializate de consiliere şi psihoterapie pentru 30 de copii expuşi la violenţă în familie sau în comunitate (şcoală, cartier, sat) dar si oferirea pentru 225 de părinți de servicii specializate de parenting și disciplinare pozitivă pentru promovarea unor modele de actiune care nu presupun violenta fizica sau psihologica pentru parintii din urbanul mic si mediul rural.

Pentru mai multe detalii, persoană de contact coordonator proiect Corina Mighiu, e-mail ccp.iasi@salvaticopiii.ro sau mobil: 0748 076 384.