Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Reteaua Furnizorilor de Servicii Sociale din Regiunea Moldovei

Înființarea și dezvoltarea unei rețele a furnizorilor privați și publici de servicii sociale a avut loc în vederea creșterii accesibilității și promovării serviciilor pentru copii și familiile vulnerabile din regiunea de Nord Est a României.

Înființarea și dezvoltarea unei rețele a furnizorilor privați și publici de servicii sociale a avut loc în vederea creșterii accesibilității și promovării serviciilor pentru copii și familiile vulnerabile din regiunea de Nord Est a României.

Activitatea este componentă a Proiectului ”Schimbări mici, diferențe MARI!” co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, derulat de Asociația Salvaţi Copiii Iași în perioada 2013-2015.

Crearea și dezvoltarea rețelei regionale a promotorilor de servicii sociale s-a realizat prin implicarea activă a 30 de reprezentanți, din care 75% reprezentanți ONG și 25% reprezentanți ai instituțiilor publice, furnizori privați și publici de servicii sociale pentru copii și familiile vulnerabile din punct de vedere social.

Aceștia sunt:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava;

Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Spitalul de urgență Piatra Neamț;

Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași;

Fundația Iosif Iași;

Fundația World Vision România- Biroul Iași și Vaslui;

Fundația Solidaritate și Speranță Iași;

Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iași;

Centrul Diecezan Caritas Iași;

Fundația Hecuba Iași;

Fundația COTE Iași;

Salvați Copiii Filiala Suceava;

Salvați Copiii FilialaVaslui;

Salvați Copiii Filiala Neamț;

Fundația Orizonturi, Câmpulung Moldovenesc;

Asociația de dezvoltare rurală Ceplenița;

Fundația ”O Nouă Viață” Siret, Suceava;

SOS Satele Copiilor România, Hemeiuș, Bacău;

Fundația Star of Hope Romania;

Asociația Blijdorp România, Suceava;

Asociația ”Centrul pentru Integrare Socială și Politici Antidiscriminatorii” Vaslui;

Asociația ”Bună ziua Copii din România”, Vaslui, Bârlad;

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;

Asociația Betania Bacău;

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare Iași.

Pentru cei 30 membri ai reţelei, în vederea dezvoltării capacităţilor organizaţionale ale furnizorilor de servicii sociale, adaptate noului context socio – economic, au fost livrate promotorilor reţelei două cursuri de formare: un curs de advocacy, lobby şi parteneriat public –privat și un curs de marketing social, imagine şi fundraising.

Formarea membrilor rețelei s-a realizat cu scopul de a crea un context favorabil dialogului civic și social, de a dobândi cunoștințele necesare în procedura de influenţă formală asupra decidenţilor politici pentru a influenţa conţinutul unei decizii în domeniul serviciilor sociale.

Astfel, ne-am propus: creşterea nivelului de pregătire a reprezentanților rețelei în domeniul dialogului social şi civic (advocacy), a lobby-ului şi al parteneriatului interinstituţional; familiarizarea cu noţiuni şi instrumente de bază relevante în domeniile advocacy, lobby și parteneriat public-privat; exersarea abilităţilor relevante pentru domeniile de mai sus; cunoașterea modului de lucru al partenerului public, respectiv privat.

Rețeaua regională a furnizorilor de servicii sociale din regiunea de Nord Est a României acționează în baza unei strategii comune a membrilor săi și își propune să acționeze pe trei direcții:

Direcția 1: Dezvoltarea si intărirea capacității rețelei de a furniza servicii sociale în regiune

  • Creşterea vizibilităţii serviciilor sociale furnizate de reţea în regiunea de NE a României
  • Consolidarea comunicării între membri reţelei
  • Creșterea numărului de aderări de noi membri la rețea
  • Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale membrilor reţelei
  • Atragerea de finanțări și resurse din comunitate ce sprijină și consolidează furnizarea serviciilor sociale în regiunea de NE a României

Direcția 2 – Creşterea accesibilităţii şi eficientizarea serviciilor sociale acordate de membri rețelei în regiunea de NE a României

  • Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de membri rețelei la nivel local și regional
  • Creşterea numărului de beneficiari care accesează serviciile membrilor reţelei

Direcția 3 – Creșterea rolului membrilor rețelei în activitatea de lobby si advocacy în domeniul social

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE