Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

FONSS – Federatia Organizatiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale

Ss-a dezvoltat ca un pol de putere și o voce unică în ceea ce privește domeniul serviciilor sociale și sectorul ONG, în regiunea de Nord Est a României.

În cadrul proiectului „VOCEA ONG pentru comunitate” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, s-a înființat Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale care, după un an de funcționare, a ajuns deja la 21 de membri si si-a afirmat pozitia de vocea a ONG-urilor din domeniul social în regiunea de Nord Est a României și rolul de lobby și advocacy pentru schimbarea mecanismelor de consultare, în elaborarea deciziilor la nivel local, județean și regional.

Misiunea FONSS = implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale.

FONSS își propune să contribuie la întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale din România de a acționa în domeniul serviciilor sociale pentru atingerea următoarelor scopuri: promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale; sprijinirea organizațiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor sociale; conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor sociale în comunitate ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.

FONSS are membri fondatori, activi și observatori și este condusă de un consiliu director, compus din: Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația Star of Hope România, Fundația World Vision România, Fundația Serviciilor Sociale Bethany și Fundația “Alături de Voi” România.

FONSS și-a asumat rolul de lobby și advocacy pentru schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale și si-a propus să reacționeze pentru a produce o schimbare la nivel local, regional și chiar național. Două dintre direcțiile de acțiune propuse sunt creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională (participare la comisiile de lucru ale autorităților, în diferite grupuri de lucru locale, regionale și naționale și alte structuri asociative cu rol în domeniu) și dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog (asigurarea monitorizării activității autorităților locale, luarea de poziții, coalizarea cetățenilor și promovarea în comunitate a deciziilor luate de autorități s.a.).

Proiectul “Vocea ONG – pentru comunitate!” , aprilie 2014 – august 2015, proiect finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, s-a implementat la nivelul regiunii Nord Est a României, de către un consorțiu de organizații din Iași – Fundația “Alături de Voi” România – solicitant, Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas, Fundația COTE, Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope și Fundația World Vision România – toate membre în Comisia ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială a județului. Acest proiect a urmărit creșterea vizibilității și capacitatea instituțională a cel puțin a 70 de ONG-uri din regiunea Nord Est, aducerea în atenția autorităților publice regionale și centrale problematica subfinanțării sectorului neguvernamental și deficiențele apărute în demersul de descentralizare a serviciilor sociale.

O componentă a proiectului este și ziarul Vocea ONG- publicație a societății civile editată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, distribuită la chioșcurile din Iași, împreună cu Ziarul Evenimentul. Vocea ONG a apărut în ediție print lunar, în 1500 de exemplare și săptămânal în ediții electronice, aducând în spațiul public informații din comunitate privind probleme de interes pentru ONG-uri și beneficiarii lor.

Vocea ONG poate fi citită și în format electronic pe www.voceaong.ro.

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE