29 noiembrie 2016. Salvați Copiii Iași, anunță finalizarea proiectului Servicii sociale inovative în comunitatea ta! finanțat de Primăria Orașului Târgu Frumos.

Conform barometrului Eurostat 2010, România are cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie în UE (41%). Cel mai îngrijorător este faptul că în rândul copiilor ponderea celor ameninţaţi de sărăcie a fost mai mare decât în cazul adulţilor, de 48,7%, un procent record în UE. În România se înregistrează şi cele mai mari diferenţe între situaţia copiilor şi a celorlalte categorii de vârstă.Un raport recent al Institutului pentru Cercetarea Calităţii Vieţii subliniază situaţia dificilă în care se regăsesc copiii din România pe parcursul crizei economice, aceştia fiind „loviţi indirect prin scăderea veniturilor familiilor, dublată de scăderea suportului financiar pentru sistemul de asistenţă socială, dar şi pentru învăţământ şi sănătate”. Regiunea de Nord Est a Romaniei, este cea mai săracă din UE, județul Iași fiind printre cele mai sărăce. Familiile se confrună cu sărăcia, iar în mediul rural și urban mic situaţia este şi mai dramatică. Problematica copilului care trăieşte în astfel de zone, cu resurse şi oportunităţi diminuate faţă de situaţia naţională, amplificată de criza economică pe care România o traversează, impune o intervenţie specializată care să răspundă nevoilor reale existente, dar şi o continuă monitorizare a impactului şi transformărilor înregistrate.

În orașul Tg. Frumos și zonele limitrofe trăiesc peste 3000 de copii care au nevoie de protecție și de servicii specializate. Numărul copiilor care provin din familii aflate în dificultate sau pot ajunge în astfel de situații a crescut potrivit înregistrărilor Primăriei Orașului Târgu Frumos.

Proiectul și-a propus să dezvolte serviciile sociale pentru copii și familiile aflate în dificultate în orașul Târgu Frumos în cadrul Centrului Social Multifuncțional, prin operaționalizarea serviciilor de asistență socială și de bază pentru 25 de copii și familiile acestora în orașul Tg. Frumos și creșterea gradului de informare – educare privind Drepturile Copilului în rândul copiilor din școlile și din comunitatea Orașului Tg. Frumos. În perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2016, am reușit să creștem vizibilitatea serviciilor sociale și de bază desfășurate de către organizație în cadrul Centrului Social Multifuncțional Tg. Frumos, să identificăm și să asigurăm serviciile de asistență pentru 25 de copiii și familiile acestora, să derulăm activități de informare pentru aproximativ 300 de copii și adolecenți, implicând 20 de tineri voluntari din comunitate.

Durata proiectului a fost de 3 luni de zile, beneficiind de o finanțare de 37036 lei din partea Primăriei Orașului Târgu Frumos, 10% din costul total al proiectului reprezentând-ul co-finanțarea din partea asociației.

Pentru mai multe detalii, persoană de contact:

Irina Hazincop, coordonator proiect

E-mail: irina.hazincop@salvaticopiii-iasi.ro

Telefon:0232 219 986