Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Școala DA!

Creştem accesului la educaţie şi incluziune socială pentru copii prin furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educaţionale.

Date Generale

cod MySMIS: 104951

Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași
Parteneri:
Şcoala Gimnazială “Ion Neculce” Iaşi;
Direcția Creșe Iași;
Municipiul Iași;
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi;
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.

Buget total:3.584.503,88 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene este de 3.566.145,72lei).
Perioada de implementare36 luni (22 mai 2018- 21 mai 2021)

Obiectiv General

Creşterea accesului la educaţie şi incluziune socială pentru 430 de copii, din care 105 de etnie romă şi 60 din mediul rural, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educaţionale şi dezvoltarea de competenţe profesionale în rândul a 240 de cadre didactice.

Proiectul Școala DA! îşi propune să intervină în problematica diversă şi complexă a eşecului şcolar şi a comunităţilor dezavantajate socio- economic. Proiectul propune o serie de abordări inovatoare, având ca repere individualizarea asistenţei socio-educaţionale, adaptarea curriculei la contextul comunităţii şi al grupurilor vulnerabile pe care le deserveşte instituţia de învăţământ, prin intervenţii directe pentru 240 de cadre didactice şi pentru 430 de copii: 80 de copii de vârstă antepreşcolară, 60 de copii de vârstă preşcolară, 220 elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, 70 copii/adolescenţi care au abandonat şcoala/nu au frecventat niciodată şcoala. Dintre aceştia 105 beneficiari vor fi copii în risc educaţional de etnie romă. Pentru a susţine intervenţiile directe pentru aceşti copii proiectul mai propune servicii pentru: 100 de infirmiere/îngrijitoare care activează ca personal de îngrijire şi educaţie timpurie la Direcţia Creşe Iaşi; 60 de părinţi ai copiilor incluşi în grupul ţintă. Un pilon important al proiectului îl constituie formarea adulţilor care se ocupă de educaţia copiilor din şcolile defavorizate. Pentru a spune Da! educaţiei, proiectul propune o reîntoarcere la pasiune ca motivaţie pentru educaţia permanentă prin formarea cadrelor didactice şi a personalului din creşe, prin workshop-uri de colectare şi dezbatere de bune practici, studierea modalităţilor prin care şcoala poate deveni sigură şi prietenoasă cu copiii, împărtăşirea rezultatelor cu alţi profesionişti din educaţie şi cu numeroase şcoli defavorizate din Regiunea Nord-Est.

Obiective Specifice

 1. Creşterea gradului de participare la educaţie pentru 210 copii din grupuri vulnerabile. Proiectul intervine direct prin crearea unui program „A doua şansă” la Școala „Ion Neculce” prin care vor fi integraţi şcolar 40 de beneficiari (din care 10 romi) dar şi prin înscrierea/reînscrierea la şcoală a 30 de copii care au abandonat şcoala (din care 10 romi). Proiectul propune o soluţie şi pentru 60 de copii de vârstă preşcolară (din care 30 romi) care nu au frecventat niciun program de educaţie timpurie prin realizarea unor grădiniţe estivale în cadrul Asociaţiei Salvaţi Copiii şi în Școala „Ion Neculce”.
 2. Reducerea riscului de abandon şcolar pentru copii din grupuri vulnerabile prin: crearea programului „Școală după şcoală” pentru 100 de copiii cu risc educaţional de la Școlile „Ion Neculce” şi „Alexandru Vlahuţă”. Pentru a reduce riscul educaţional 210 copii vor primi sprijin material şi 60 de copii din mediul rural (dintre care 15 de etnie romă), vor primi sprijin financiar. O intervenţie relevantă în reducerea riscului educaţional va consta în realizarea unui program de consiliere a 60 de părinţi din perspectiva disciplinei pozitive.
 3. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor de învăţământ în vederea creşterii calităţii educaţiei.Proiectul propune o creştere a capacităţii instituţiilor educaţionale a şcolilor defavorizate prin creşterea gradului de pregătire şi formare a cadrelor didactice. Astfel, va fi implementat un program de dezvoltare a competenţelor didactice pentru 65 cadre didactice: „Școala incluzivă şi pedagogia diversităţii”.
 4. Dezvoltarea unor modele de inovare socială în prevenirea şi reducerea abandonului şcolar. Proiectul vizează implementarea a două modele inovative în prevenirea şi reducerea abandonului şcolar: 1) Școala mobilă pentru140 copii. Şcoala Mobilă este un instrument educaţionalconceput pentru copii cu risc educaţional, adaptată tehnic şi pedagogic la realitatea străzii şi funcţionează după principiul „dacă nu poţi veni tu la şcoală, vine şcoala la tine”. 2) Program de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale pentru facilitarea tranziţiei de la un ciclu de învăţare la altul pentru 140 copii.
 5.  

Grupul Tinta

 1. 430 copii aflaţi în risc educaţional, din care 105 romi, după cum urmează:

– 80 de copii de vârstă antepreşcolară;
– 60 de copii de vârstă preşcolară;
– 220 de elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal;
– 70 copii/adolescenţi care au abandonat şcoala/nu au frecventat niciodată școala;

 1. 65 cadre didactice din şcoli defavorizate care vor participa la programe de formare;
 2. 100 de persoane/îngrijitoare care activează ca personal de îngrijire şi educaţie timpurie;
 3. 75 cadre didactice vor participa la schimburi de experienţă;
 4. 60 de părinţi ai copiilor incluşi în grupul ţintă.

Rezultate

 1. Facilitarea accesului la educaţie pentru 70 de copii din grupuri vulnerabile care au abandonat şcoala;
 2. Prevenirea abandonului şcolar pentru 140 de copii antepreşcolari şi preşcolari din grupuri vulnerabile;
 3. Prevenirea abandonului şcolar pentru 140 de copii şcolari din grupuri vulnerabile;
 4. Prevenirea abandonului şcolar prin implementarea a două programe de inovare socială (Școala Mobilă şi programul de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale);
 5. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru antepreşcolari şi şcolari;
 6. 200 de specialişti în educaţie (100 de cadre didactice şi 100 de îngrijitori) îşi vor dezvolta competenţele profesionale în vederea creşterii calităţii educaţiei copiilor;
 7. Identificarea şi promovarea bunelor practici în prevenirea abandonului şcolar.
 8.  

Activitati

A.1.Activitate preliminară – Realizarea Analizei de nevoi – Școala DA!

A.2.Programe şi serviciieducaţionale pentru prevenirea şi reducerea abandonului școlar

A.2.1.Programe de tip grădiniţă;

A.2.2.Programe şcoală după şcoală;

A.2.3.Program „A doua şansă”;

A.2.4. Programe de educaţie parentală bazate pe disciplină pozitivă;

A.2.5. Activităţi de consiliere psihologică pentru copiii care realizează tranziţia de la un ciclu şcolar la altul (Activitate de inovare socială);

 A.2.6 Activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă;

 A.2.7. Activităţi  deprevenireşireducere a abandonuluişcolar: metoda Școala Mobilă (activitate de inovare socială);

A.2.8.Dezvoltarea de noi servicii educaţionale pentru copiii de vârstă antepreşcolară.

A.3. Activităţi de facilitare a accesului la servicii educaţionale

A.3.1.Sprijin financiar pentru elevi în scopul frecventării  programelor educaţionale;

A.3.2.Sprijin material pentru elevi în scopul facilitării ajungerii acestora la activităţile educaţionale;

A.3.3.Campanie de identificare, recrutare şi înscriere a copiilor într-o formă de învăţământ.

A.4.Activităţi de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor educaţionale

A.4.1.Acordarea de servicii de evaluare şi consiliere psiho- educaţională copiilor;

A.4.2.Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale  – Amenajarea unui teren de sport pentru activităţi sportive şi recreative;

A.4.3. Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale – Amenajarea a două săli pentru activităţi educaţionale pentru antepreşcolari.

A.5.Activităţi pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului de sprijin

A.5.1Programe de dezvoltare a competenţelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul ţintă;

A.5.2.Facilitarea accesului la cursuri de formare în puericultură pentru angajaţii din creşele ieşene;

A.5.3 Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon şi eşec şcolar şi diseminarea bunelor practici identificate;

A.5.4 Schimb de bune practici între profesionişti din educaţie. Workshop – Kreatikon.

A.6.Activitate de management a proiectului
A.7. Activităţi indirecte – activitate transversală.

Școala DA!, cod MySMIS: 104951
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași
Iași, Aleea Prof.I.Simionescu, nr. 6
Tel./Fax: 0232 219 986
Email:  office@scoalamobila.ro

iasi@salvaticopiii.ro

Web: www.salvaticopiii-iasi.ro
Data: 22.05.2018

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE