Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

PACT – PARTENERIAT ACTIV PENTRU CALITATE SI TRANSFER DE CUNOSTINTE ÎN COMUNITATI SCOLARE DIN JUDETELE BOTOSANI SI SUCEAVA

Date Generale

Cod MySmis 108236
Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Parteneri:
UAT Oraș Liteni, județ Suceava;
Asociația Salvați Copiii Iași;

Parteneri asociați:
Școala Gimnazială Cordăreni, județ Botoșani;
Școala Gimnazială Coțușca, județ Botoșani;
Școala Gimnazială Liteni, județ Suceava;
Școala Gimnazială Rotunda, județ Suceava;
Școala Gimnazială Stăuceni, județ Botoșani;
Școala Gimnazială “Vasile Conta”, Iași.

Buget total: 6.443.156,46 lei (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.476.682,99 lei și 948.416,65 lei din bugetul național);

Perioada de implementare36 luni (7 mai 2018 – 7 mai 2021)

Obiectiv General

Furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale și informale în rândul a 2485 de copii din comunităţi defavorizate din judeţele Botoşani şi Suceava.

Obiective Specifice

 1. Creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar a unui numar de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii din mediul rural din școlile implicate în proiect;
 2. Reducerea și prevenirea abandonului școlar prin măsuri integrate pentru un grup de 1955 elevi (clasa pregătitoare – clasa a VIII-a) aparținând grupurilor vulnerabile, din care 915 din mediul rural;
 3. Creșterea calității actului educațional prin îmbunătățirea competențelor profesionale și transversale ale unui numar de 261 de cadre didactice, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar;
 4. Atragerea de cadre didactice calificate în școlile cu copii cu risc educațional prin oferirea de pachete pentru mobilitate profesională;
 5. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale în școli și grădinițe prin activități de: refacere/reparație a instalației termice, anvelopare a școlii, amenajare și dotare a spațiilor aferente desfășurării activităților educaționale cu grupul-țintă al proiectului;
 6. Creșterea accesului la educație prin asigurarea unui microbuz școlar necesar copiilor din comunitatea defavorizată din Liteni;
 7. Implementarea de programe de tip școală după școală pentru a facilita accesul la educație și a preveni/reduce abandonul școlar în comunitățile din Cordăreni, Coțușca, Liteni și Rotunda;
 8. Implementarea conceptului de „școală prietenoasă” prin organizarea unei școli mobile pentru 2226 de beneficiari;
 9. Furnizarea de servicii de informare, mediere școlară, consiliere și orientare educațională pentru 800 de copii și părinții acestora;
 10. Facilitarea accesului la activități de educație non-formală a 1736 de elevi, prin organizarea de tabere, cluburi de timp liber și activități bazate pe voluntariat;
 11. Dezvoltarea unor mecanisme locale inovative de susținere a procesului educațional prin schimb de bune practici ale resurselor umane din educație și creșterea implicării active a părinților și a comunităților în acest proces;
 12. Reducerea și prevenirea unor comportamente de risc în rândul a 1736 de copii din comunitățile vizate de proiect.

Grupul Tinta

  1. 2485 de copii aflați în risc educațional, din care 1539 din mediul rural, după cum urmează:

– 530 copii de preșcolari, din care 348 din mediul rural;

– 1955 elevi, din care:

951 ciclul primar, din care 603 din mediul rural;

1004 din ciclul gimnazial, din care 588 din mediul rural;

 1. minim 261 cadre didactice din școli defavorizate;
 2. 1290 parinți ai copiilor vizați în grupul țintă.

Rezultate

 1. 261 cadre didactice/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat prin participarea la programe de formare/ schimb de bune practici; – 2485 copii care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educație (530 preșcolari și 1955 școlari);
 2. 530 copii preșcolari și 1955 copii din învățământul primar, secundar inferior selectați în grupul țintă;
 3. Înscrierea la grădiniță sau la școală a copiilor neșcolarizați din Cordăreni, Stăuceni, Coțușca, Liteni, Rotunda;
 4. Minimum 1250 de planuri educaționale individualizate elaborate pentru preșcolari și școlari; 600 scheme individualizate pentru părinți;
 5. 1 program de educație parentală dezvoltat pentru 1290 părinți/ tutori legali; 1 ghid de educație parentală „Fii alături de copilul tău – strategii eficiente pentru părinți” elaborat;
 6. Minimum 120 de activități educaționale cu Școala mobilă; pentru cel puțin 2000 participanți la activități de educație nonformală va fi îmbunătățită percepția cu privire la activitățile educaționale;
 7. 4 programe de tip școală după școală dezvoltate în Cordăreni, Coțușca, Liteni, Rotunda pentru aprox. 250 de elevi;
 8. Minimum 300 de activități informative pentru aprox. 2000 de participanți pentru derularea de activități pregătitoare pentru facilitarea tranziției la ciclul de învățământ superior; dezvoltarea abilităților de integrare școlară și profesională;
 9. 100 de activități de educație nonformală și dezvoltarea de abilități pentru 500 de copii; min. 500 copii participanți în tabere și aprox. 240 copii participanți în excursii; aprox. 500 de copii participanți la clubul de vară;
 10. 2485 de copii beneficiari de educație sanitară; 2485 pachete cu produse de igienă personală acordate copiilor din GT;
 11. 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate preșcolarilor și școlarilor din GT în risc educațional, pe o perioadă variind între 1 lună și maxim 24 de luni, raportat la parcurgerea etapelor din planurile educaționale individualizate;
 12. 1120 pachete cu îmbracaminte și încălțaminte acordate copiilor;

13.1. Școala Gimnazială Cordareni:
a. Echipamente IT: 2 laptopuri, 2 imprimante, 1 videoproiector;
b.Dotare săli de clasă: tablă interactiva, 5 dulapuri, 5 catedre, 4 table magnetice albe, 8 panouri afișaj, 40 bănci și 40 scaune;
c.Materiale educaționale: planșe, cărți, atlase, dicționare;

13.2. Școala Gimnazială Stăuceni:
a.Dotarea sălilor de gradiniță cu mobilier specific: 19 mese, 75 scaune și 25 dulăpioare tip vestiar;
b.Achiziționarea de cărți specifice nivelului gradiniță (75 seturi auxiliare și 25 cărți povești);
c.4 laptopuri, 2 videoproiectoare, 2 table interactive;

13.3. Liceul Tehnologic Coțușca:
a.Dotare săli clasă: 16 table școlare negre, 16 catedre, 8 dulapuri pentru cataloage, 7 dulapuri pentru materiale didactice, 200 banci și 200 scaune;
b.Dotare săli grădiniță: 7 dulapuri, 7 corpuri cu 2 uși și sertare;
c.Dotare laborator informatica: 20 mese, 20 laptopuri, 1 multifuncțională;

13.4. Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni:
a.Microbuz scolar;
b.Renovare și anvelopare Școala Corni;

13.5. Școala Gimnazială Rotunda:
a.Reabilitare și modernizare instalație termică și electrică;

14. Cadre didactice selectate pentru participarea la: cursuri de dezvoltare a competențelor transversale – 261; alte activități de creștere a capacității profesionale – 229; competiția de acordare de subvenții pentru mini-proiecte de practică – 229; alte acțiuni destinate schimbului de bune practici și transferului de cunostințe – 261; competițiile interne de acordare de stimulente de performanță și de mobilitate – 229;
15. 261 de cadre didactice/personal de sprijin pentru participarea la programe de dezvoltare de competențe didactice pentru care se acordă credite profesionale transferabile, finalizate prin certificarea competenței didactice, organizate și defasurate în condițiile prevăzute de legislația specifică în domeniu, conform ariei de competență și responsabilitate; dintre aceștia se estimează că 260 vor fi certificați;
16. 229 de cadre didactice/personal de sprijin beneficiare curs dezvoltare capacitate profesională; 229 proiecte de practică; 229 subvenții/ instrumente de sprijin acordate în scopul asigurării resurselor materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute în componenta teoretică;
17. 78 beneficiari de pachete de mobilitate profesională;
18. 6 evenimente „Clubul Profesorilor” pentru schimb de bune practici/ de experiență cu participarea a minim 261 cadre didactice;
19. minim 30 acțiuni de voluntariat în folosul comunităților din Cordăreni, Stăuceni, Coțușca, Liteni, Rotunda, cu participarea membrilor din grupul țintă;
20. 1500 de elevi informați cu privire la comportamentele cu grad ridicat de risc.

Activitati

A.1. Recrutarea, selecția si înregistrarea grupului țintă pre-școlari și școlari și elaborarea de planuri educaționale individualizate pentru copii și a unor scheme personalizate de sprijin pentru parinți/tutori

A.1.1: Recrutarea, selecția și înregistrarea grupului-țintă;

A.1.2: Identificarea, recrutarea și înscrierea copiilor neșcolarizați în sistemul de învațământ;

A.1.3 Servicii de consiliere socioeducațională și psihologică pentru copii centrată pe prevenție și intervenție;

A.1.4. Program de educație parentală –„Triplu P!” în scopul creșterii participării școlare și a întăririi relațiilor dintre parinți și școală.

A.2. Servicii și programe educaționale de calitate destinate facilitării accesului la educație și prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii

A.2.1 Implementarea unor programe de tip gradiniță/școala prietenoasă/atractivă;

A.2.2 Program școala după școală.

A.3. Servicii și programe educaționale complementare pentru prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii

A.3.1 Activitați pregătitoare, educative și de orientare pentru facilitarea tranziției de la un ciclu școlar la altul;

A.3.2 Programe de activitați extracurriculare non-formale pentru dobândirea de competențe cheie și creșterea stimei de sine;

A.3.3 Activități destinate educației pentru sănătate, igienei și prevenirii îmbolnăvirilor.

A.4. Măsuri integrate de furnizare de sprijin financiar și material pre-școlarilor și școlarilor pentru susținerea participării la activitățile educaționale

A.4.1 Furnizarea de sprijin financiar preșcolarilor și școlarilor;

A.4.2 Acordarea de sprijin material copiilor din grupul țintă pentru facilitarea accesului la programele educaționale și reducerea abandonului școlar.

A.5. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite

A.5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea îmbunătățirii condițiilor de învațare.

A.6. Îmbunătățirea capacității resurselor umane din școlile partenere/asociate prin participarea la programe de dezvoltare profesională și competențe transversale

A.6.1 Recrutarea, selecția și înregistrarea grupului țintă aferent OS 6.6;

A.6.2 Dezvoltarea competențelor transversale ale cadrelor didactice din grupul țintă;

A.6.3 Creșterea capacității profesionale a personalului didactic din grupul țintă;

A.6.4 Măsuri integrate pentru atragerea cadrelor didactice calificate în școlile partenere;

A.6.5 Crearea de rețele de sprijin profesional pentru creșterea calității actului educațional;

A.7. Dezvoltarea potențialului educațional și comunitar prin inovare socială

A.7.1 Activități de voluntariat în folosul comunităților;

A.7.2. Activități de prevenire a comportamentelor cu grad ridicat de risc.

A.8. Publicitatea și promovarea proiectului – activitate transversală

A.8.1 Publicitatea și promovarea proiectului.

A.9. Managementul și administrarea proiectului – activitate transversală

A.9.1 Managementul, coordonarea și administrarea proiectului;

A.9.2 Auditul proiectului.

 

„PACT – Parteneriat activ pentru calitate şi transfer de cunoştinţe în comunităţi şcolare din judeţele Botoşani şi Suceava” – Cod  MySmis 108236
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69
Tel./Fax: 0232.273.814
Email: office@adieuronest.roeuronest@yahoo.com
Web: www.adieuronest.ro
Data: 27.06.2018

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare, cod MySMIS: 103821
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69
Tel./Fax: 0232.273.814
Email: office@adieuronest.ro; euronest@yahoo.com
Web: www.adieuronest.ro
Data: 27.06.2018
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Materiale Informative

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE