„Creştem Împreună” – program destinat susţinerii copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate. Copiii beneficiază de sprijin pentru efectuarea temelor şi pregătire şcolară suplimentară, consiliere psihologică, activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber, asigurarea comunicării permanente cu părinţii plecaţi. Personalul implicat în programe ţine legătura cu persoanele în a căror îngrijire se află copiii şi asigură orientarea, pregătirea şi consilierea acestora prin întâlniri şi vizite la domiciliu. În fiecare program sunt implicaţi un cadru didactic, un consilier şcolar/psiholog, un asistent social şi voluntari.

Mulțumim Avisso– cel mai mare grup de firme din Iași ce oferă servicii complete de consultanță pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor- bucuria copiilor a fost mare!