Iași, 21 iulie 2017 – Peste 600 de copii din comunităţi defavorizate din Iasi, Bucuresti şi alte 20 de judeţe din România, cu acces vulnerabil la educație, vor beneficia de educaţie preşcolară, în cadrul celor 30 de grădiniţe estivale deschise, din această săptămână, de Organizaţia Salvaţi Copiii. În prezent, puțin peste jumătate (51%) dintre copiii români frecventează grădinița, una dintre cauzele principale ale neparticipării fiind sărăcia, potrivit datelor Eurostat – EU-SILC, în condițiile în care impactul participării la învățământul preșcolar asupra rezultatelor ulterioare ale educației este crucial.

 

Studiu de caz: Copiii din Dallas, cartier al marginalizării, intră pentru prima dată în grădiniță

La Iași Grădinița estivală oferă un program intensiv de educație timpurie pentru 20 de copii care locuies pe Șes Bahlui. În Dallas, cartier ieșean botezat astfel la începutul anilor 1990, locuiesc aproximativ 4000-5.000 de persoane. Cartierul nu are doar un nume peiorativ: nu există drumuri asfaltate, iar condițiile de locuire sunt precare. În casele, cel mai adesea fără electricitate, canalizare și apă curentă, în care locuiesc aproximativ 800 de persoane, copiii visează să poată sta într-o bancă de școală. În ultimii ani, Organizația Salvați Copiii Filiala Iași a pregătit 120 de copii în programul Grădinița estivală și toți copiii au fost integrați școlar. Accentul principal este pus pe copiii de vârstă școlară, 6 – 7 ani, care, astfel, sunt integrați în procesul de educație.

Rezultatele PISA indică faptul că diferența medie de punctaj obținut de adolescenții care au frecventat grădinița și cei care nu au avut acces la învățământ preșcolar este de 53 de puncte (echivalentul a peste un an de școală).

 

Integrarea copiilor în grupe educaționale, în special a celor de vârstă școlară (6-7 ani), este esențială pentru recuperarea socială a acestora, pe termen lung. Odată integrați în programul estival al Salvați Copiii, acești copii reușesc să rămână în sistemul de învățământ. Astfel, dintre cei 705 de copii participanţi la grupele estivale în 2016, 97% au fost înscrişi la școală sau grădiniță, în anul şcolar 2016-2017, iar 95% din totalul celor înscriși au rămas în sistemul educațional până în prezent.

Cele 30 de grupe de grădiniță estivală vor funcționa în perioada 10 iulie – 2 septembrie, pentru a facilita creşterea accesului la școală, dar şi pentru a preveni abandonul şcolar pe termen lung al copiilor proveniţi din medii vulnerabile socio-economic. În programul grădinițelor estivale vor primi suport 600 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 6/7 ani, care nu au mai fost înscriși în sistemul educațional sau care au avut o frecvență sporadică în anul școlar 2016-2017.

Prin sărăcie înțeleg că mama nu îmi poate lua creioane, iar fără creioane nu pot merge la grădiniță. Când o să cresc, o să strâng bani să merg la grădiniță. (copil inclus anul acesta în programul grădinițelor estivale Salvați Copiii România)

Peste jumătate dintre copiii din România  (51%) se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar aproape o treime  dintre copiii sub șase ani trăiesc  în condiții de deprivare materială severă, arată Eurostat. Sărăcia și lipsa accesului la servicii de protecție socială cu care se confruntă copiii și familiile lor își pun amprenta în mod negativ asupra participării școlare a copiilor. În acelaşi timp, investițiile autorităților în educație sunt minime: în perioada 2012 – 2014, perioadă pentru care datele sunt disponibile, România a ocupat ultimul loc din Uniunea Europeană din punct de vedere al cheltuielilor pentru educație ca procent din PIB.

Decalajul este și mai mare în ceea ce privește copiii romi, participarea lor la educație fiind mai scăzută decât a restului populației. Astfel, doar 55% dintre copii romi cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani au frecventat grădinița, în comparaţie cu 87% dintre copiii de alte etnii care trăiesc în același mediu. Procentul copiilor care nu frecventează educația obligatorie, deşi au vârsta corespunzătoare, este de 22 % în cazul minorității rome, în comparaţie cu 6% în cazul altor etnii care trăiesc în acelaşi mediu (Agenţia  pentru  Drepturi Fundamentale a UE, 2014).

Cu cât mai devreme un copil este integrat în sistemul de educație, alături de cei de vârsta lui, cu atât integrarea socială și performanțele vor fi mi ușor de obținut. Un copil vulnerabilizat din cauze care privesc statutul socio-economic are îngrădit accesul la educație de calitate, iar acest fapt se convertește în sărăcia educațională care tinde să se perpetueze de la o generație la alta. Decalajele sociale sunt o realitate îngrijorătoare, mai ales atunci când vorbim despre copii, dar prin educație ele pot fi corectate și depășite”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

La fel de îngrijorătoare este diferenţa dintre rata de înscriere în învăţământul preșcolar, aşa cum este ea raportată de autorităţi (97% în urban şi 81,8% în rural pentru anul școlar 2014 – 2015) şi rata de participare efectivă la acest nivel esenţial de educaţie (51% în 2014 cf. EU-SILC), fenomen confirmat și de experiența Salvați Copiii. Motivele indicate cel mai frecvent de familii sunt lipsa resurselor financiare şi imposibilitatea de a face faţă costurilor asociate (haine, rechizite, alimente, transport). Rata de abandon școlar în ciclul primar și gimnazial (12,1%) menține România  într-o zonă îngrijorătoare, țara noastră fiind depășită în Europa doar de Republica Moldova (17,9%) și Macedonia (13,1), potrivit ultimului raport al Save the Children International.

Experiențele anterioare ale Organizației Salvați Copiii arată că participarea la două luni de grădiniță pe timpul verii a generat un impact pozitiv semnificativ pentru retenția în școală a copiilor din grupurile vulnerabile. De-a lungul anilor, peste 6.300 de copii au fost înscriși în grupe de grădinițe estivale, iar peste 3.000 de părinți au beneficiat de consiliere și suport material.

Gabriela Coman, președintele ANPDCA, subliniază importanța educației timpurii în procesul de integrare socială, mai ales în cazul copiilor expuși riscului de excluziune: ”Copiii care provin din medii sociale vulnerabilizate, și pentru care accesul la educație presupune un efort de multe ori imposibil pentru părinți, trebuie sprijiniți activ, prin programe focusate, care să ajungă direct la ei. Integrarea în grădinițele estivale ale Salvați Copiii este o temelie fără de care acești copii ar rămâne în afara sistemului de educație, perpetuând, de fapt, vulnerabilitățile părinților lor. După câteva zile de grădiniță, acești copii, alături de părinții lor, vor face în continuare eforturi pentru a rămâne în școală. Educația are marea virtute de a rupe cercul vicios al excluziunii sociale al sărăciei”.

Cele 30 de grădinițe estivale vor funcționa în București, Dâmbovița, Constanța, Mangalia, Timiș, Hunedoara, Olt, Brașov, Călărași, Iași, Cluj, Mureș, Caraș Severin, Dolj, Vrancea, Neamț, Teleorman, Giurgiu. De asemenea, o grăniță estivală va fi deschisă în Jilava.

Organizaţia Salvaţi Copiii dezvoltă programe de includere preşcolară şi şcolară dedicate copiilor proveniţi din medii defavorizate încă din anul 1999. Grădiniţele estivale, organizate anual, constituie o modalitate prin care copiii din comunităţi sărace, cei mai mulţi de etnie romă, sunt atraşi către şcoală, ajutaţi să se integreze în plan educaţional şi să recupereze lacunele provocate de lipsa educaţiei preşcolare.

 

Persoană de contact:

Coordonator programe,

Liviu Măgurianu –  0723 271 605 / iasi@salvaticopiii.ro