COMUNICAT DE PRESĂ

 

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi.” (Articolul I Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

Peste 100 de copiii beneficiază de un spațiu adecvat pentru activități de recuperare școlară, consiliere psihologică și socială. Copiii sunt asistați de o echipă formată din asistenți sociali, psihologi și pedagogi.

Proiectul Centrul de Educație Incluzivă vizează o comunitate defavorizată din oraşul Iaşi: zona Şes Bahlui (cartierul Dacia) unde locuiesc aproximativ 100 de familii cu copii, majoritatea fără forme legale. Condiţiile de locuit sunt extrem de dificile: fără căldura, fără apă, canalizare şi electricitate. Majoritatea părinţilor nu au locuri de muncă. Întreţinerea familiilor se face din cerşit, spălare parbrize maşini, colectarea şi comercializarea de fier vechi sau pet-uri de plastic. Abandonul şcolar sau riscul de abandon şcolar sunt constante obişnuite ale comunităţii, unde nevoia asigurării hranei zilnice îi determină pe adulţi să-şi exploateze proprii copiii.

Astfel, este esenţială asigurarea funcţionalităţii unui centru de recuperare şi incluziune socială pentru 120 de copii asistaţi de Salvaţi Copiii Iaşi, care se axează pe educaţie şi ruperea cercului vicios de transmitere între generaţii a abuzului şi abandonului şcolar.

Proiectul este susținut de firma SC Express Credit Amanet, care a donat 4000 de euro pentru amenajarea acestui centru. Responsabilitatea socială promovată de Expres Credit Amanet crează punți de legătură între mediul de afaceri și mediul social. Încurajarea respectării drepturilor copilului, prin finanțarea instituțiilor care promovează aceaste valori, sunt semne ale unui comportament social responsabil al firmei și de respect față de comunitatea în care activează.

Pentru informaţii suplimentare, pot fi contactate următoarele persoane: