loader image

Schimbari mici, diferente MARI!

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, implementeaza proiectul „Schimbări mici, diferenţe MARI!”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul se derulează în perioada 01 iulie 2013 – 30 iunie 2015, valoarea lui fiind de 245.000 CHF din care 220.500 CHF suportul elveţian şi 24.500 CHF co-finanţare Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Proiectul își propune să dezvolte și să promoveze servicii de parenting și de dezvoltare a abilităților de viață în zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili şi părinţilor acestora.

În cadrul proiectului ne-am propus trei obiective specifice:

  1. creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri, furnizori de servicii sociale pentru copii şi părinţi, de a implementa servicii de parenting şi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, din 6 judeţe din Nord Estul României, până la finalul proiectului;
  2. dezvoltarea unui model inovativ în acordarea de servicii de parenting și dezvoltarea abilităților de viață pentru 1500 de beneficiari (copii și părinți) din mediul rural si urban din Nord Estul României, până la finalul proiectului;
  3. înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele a furnizorilor privaţi şi publici în vederea creșterii accesibilității și promovării de servicii sociale pentru copii şi familiile vulnerabile din regiunea Nord Est până la finalul proiectului. Proiectul îşi propune dezvoltarea capacităţii ONG-urilor care furnizează servicii copiilor şi părinţilor pentru a creşte calitatea şi accesibilitatea acestora.


Astfel vor fi implementate 2 modele inovative: de dezvoltare a abilităţilor parentale şi a abilităților de viață pentru copii. Prin activităţi de formare şi monitorizare se urmăreşte strânsa colaborare dintre reprezentanţii ONG-urilor şi cei ai şcolii pentru ca aceste două sectoare să reuşească împreună să crească factorii de protecţie a copiilor vulnerabili să dezvolte tulburări de sănătate mentală.

Grupul țintă al proiectului este format din 20 profesionişti și 30 membri din cadrul ONG-urilor, 1350 părinti, 60 consilieri şcolari și 750 copii vulnerabili să dezvolte tulburări de sănătate mintală.

Strategia proiectului este axată pe trei direcții de acțiune. Una dintre aceste direcții este de a oferi servicii de sănătate mentală beneficiarilor direcți ai proiectului; a doua se adresează sectorului ONG în relație cu școala și autoritățile; iar cea de-a treia direcție se adresează comunităţii, prin intermediul membrilor formați în cadrul reţelei regionale si se refera la oferirea de servicii sociale.

→ Principalele activități ale proiectului

Rezultate aşteptate:
    »  900 de părinţi cu competenţe şi capacităţi în utilizarea strategiilor de disciplinare pozitivă, cunoştinţe despre etapele de dezvoltare a copiilor si tulburările de comportament ale copiilor;
    »  150 de părinţi integraţi în programul de terapie Triplu P;
    »  150 de copii vulnerabili beneficiază de servicii specializate de asistare psihosocială prin echipa mobilă şi de un program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă;
    »  60 de consilieri şcolari şi 20 de profesionişti din ONG-uri cu competenţe în implementarea programelor ce vizează îmbunătăţirea competenţelor părinţilor de a utiliza disciplina pozitivă în educarea copiilor, de a organiza, derula şi evalua sesiunile de lucru cu părinţii;
    »  20 de profesionişti din ONG-uri cu competenţe în definirea şi clasificarea abilităţilor de viaţă, modele de bună practică în dezvoltarea de abilităţi de viaţă;
    »  600 de copii participanţi la 40 programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă implementate de ONG-uri;
    »  300 de părinţi incluşi în 40 programe de parenting dezvoltate de ONG-urile formate;
    »  2000 de broşuri pentru părinţi;
    » curriculă şi un design de curs pentru seminariile de formare;
    »  500 rapoarte tipărite in formă sintetizată, ce cuprind analiza programelor de dezvoltare de abilităţi de viaţă la copii şi a programelor de parenting sub aspectul eficienţei derulării lor şi a impactului la nivelul beneficiarilor;
    »  2 consultări regionale de identificare a furnizorilor publici şi privaţi a serviciilor sociale pentru copii şi familii vulnerabile;
    »  1 reţea regională de furnizori privaţi şi publici de servicii sociale pentru copii şi familii vulnerabile;
    »  30 de membri activi din ONG-uri şi instituţii publice cu capacitate şi competenţe în elaborarea de planuri de acţiune de tip advocacy, schimbare de politici, parteneriat, marketing social şi fundraising;
    »  1000 de broşuri de bune practici în acordarea serviciilor sociale copiilor şi familiilor vulnerabile;
    »  1 platformă online a Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi, de promovare a proiectului şi a reţelei regionale;
    »  4 newslettere online de promovare a acţiunilor reţelei.

disclaimer-responsabilitate-sociala-proiect

Responsabilitatea socială este un principiu important al dezvoltării durabile, motiv pentru care politica generală de management a proiectului încearcă să răspundă celor patru indicatori de responsabilitate socială: indicatorii sociali, de mediu, economici şi de guvernanţă.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!