IAŞI, 16 septembrie 2015, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi anunţă lansarea proiectului „Gândește în afara…Stigmei!”, proiect finanţat în cadrul Fondului ONG în România, parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014. Durata proiectului este de 10 luni, iar valoarea lui este de 83.255 Euro din care 74.930 Euro finanţare nerambursabilă şi 8.325 Euro, co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Evenimentul va avea loc pe data de 16 septembrie 2015, ora 10.30 la sediul Centrului de Consiliere pentru Părinți Salvați Copiii (Bd. Chimiei, nr. 35, bl. F 2-1, sc. A si B).

Conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată de România în 1990, copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. Statisticile însă, sunt îngrijorătoare și arată că la nivel european, unul din cinci copii suferă de o problemă emoțională, de dezvoltare sau comportamentală, iar unul din opt are o tulburare mentală diagnosticabilă clinic ( conform datelor OMS). Netratate corespunzător, multe tulburări mintale pot continua la maturitate și pot crea probleme în toate domeniile vieții de adult ale persoanelor, acestea prezentând un risc mai mare în ceea ce privește stigmatizarea, izolarea şi chiar excluderea socială. În România, nu există o statistică a numărului total de copii cu probleme de sănătate mintală. Potrivit estimărilor Salvati Copiii, realizate pe baza calculelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, din cei aproximativ 3,8 milioane de copii români, peste 760.000 au o problemă de sănătate mintală, cele mai răspândite fiind tulburările de anxietate (13% copii cu tulburări de anxietate, 5% ADHD, 1 din 500 (0.2%) copii cu autism şi tulburări pervazive de dezvoltare). Tulburările de sănătate mintală de orice fel rămân un subiect tabu în societatea românească, stigmatizarea și discriminarea celor diagnosticaţi cu o asemenea tulburare continuă să reprezinte o barieră în calea accesării serviciilor specializate şi a integrării sociale şi educaţionale.

Proiectul “Gândeşte în afara…Stigmei!” răspunde prompt la această situație, mai ales în contextul în care nu există o strategie națională coerentă în ceea ce privește tulburarea de sănătate mintală a copiilor, carență care crește semnificativ riscul de excluziune socială şi de stigmatizare a acestora.

Ne propunem prin implementarea proiectului să dezvoltăm la nivelul regiunii de NE a României, măsuri active pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist) în vederea creşterii accesului la educaţie şi a gradului de acceptare socială a acestora.

Direcțiile de acțiune ale proiectului au în vedere:

  1. Dezvoltarea de programe educaţionale anti-stigma în 105 de şcoli din mediu rural şi urban din cele 7 judeţe implicate în proiect în vederea diminuării excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală de tip ADHD, anxietate sau autism.
  1. Creşterea gradului de acceptare a 7 comunităţi din regiunea Moldovei cu privire la problemele de adaptare socială şi educaţională cu care se confruntă copii care suferă de o tulburare de sănătate mintală (anxietate, ADHD, tulburări din spectru autist) şi familiile acestora.
  1. Dezvoltarea organizaționala a echipei Salvaţi Copiii Iaşi pentru elaborarea unei planificări strategice şi pentru dezvoltarea competenţelor in domeniile fundrasing şi comunicare.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 2100 de copii şi adolescenţi participanţi la programul anti-stigma în şcoli; 1050 de părinţi ce vor fi implicaţi în programul anti-stigma; 20 de părinţi care au copii cu tulburări de sănătate mintală care vor participa la consultările publice organizate în cadrul proiectului; 210 cadre didactice vor fi formate să desfășoare programe anti-stigma în școli; 2100 de cadre didactice vor fi informate pentru a-și îmbunătăţi cunoştinţele despre cauzele şi manifestările tulburărilor de sănătate mintala la copii de tipul ADHD, anxietate sau autism; 60 de reprezentanţi din instituţiile cu atribuţii în incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de anxietate, ADHD vor elabora măsuri şi proceduri de incluziune socială a acestora.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Corina Mighiu, coordonator proiect, 0748 076 384, ccp.iasi@salvaticopiii.ro .

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.