Salvaţi Copiii Iaşi a organizat miercuri, 27 aprilie 2016, ora 10.30, conferința de închidere și prezentare a rezultatelor proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, la Centrul de Consiliere pentru Părinţi Iași din B-dul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, scara A şi B, parter.

Durata proiectului a fost de 11 luni, iar valoarea lui de 83.255 Euro din care 74.930 Euro finanţare nerambursabilă şi 8.325 Euro, co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Proiectul “Gândeşte în afara …. Stigmei!” și-a propus dezvoltarea, la nivelul regiunii de NE a României, de măsuri active pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist) în vederea creşterii accesului la educaţie şi a gradului de acceptare socială a acestora.

 

Proiectul s-a desfășurat în contextul unor date naționale și europene îngrijorătoare, care arată că unul din cinci copii suferă de o problemă emoțională, de dezvoltare sau comportamentală, iar unul din opt are o tulburare mentală diagnosticabilă clinic (conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății). Potrivit estimărilor Salvati Copiii, realizate pe baza calculelor Organizației Mondiale a Sănătății, din cei aproximativ 3,8 milioane de copii români, peste 760.000 au o problemă de sănătate mintală, cele mai răspândite fiind tulburările de anxietate (13% copii cu tulburări de anxietate, 5% ADHD, 1 din 500 (0.2%) copii cu autism şi tulburări pervazive de dezvoltare). Tulburările de sănătate mintală de orice fel rămân un subiect tabu în societatea românească, stigmatizarea și discriminarea celor diagnosticaţi cu o asemenea tulburare continuă să reprezinte o barieră în calea accesării serviciilor specializate şi a integrării sociale şi educaţionale.

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Dezvoltarea de programe educaţionale anti-stigma în 107 şcoli, la care au participat 4083 elevi, 2406 părinți și 2411 cadre didactice, din mediul rural şi urban din judeţele: Iași, Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Galați, în vederea diminuării excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală de tip ADHD, anxietate sau autism.

Susținerea a trei consultări regionale în vederea creşterii gradului de acceptare a 7 comunităţi din regiunea Moldovei cu privire la problemele de adaptare socială şi educaţională cu care se confruntă copii care suferă de o tulburare de sănătate mintală (anxietate, ADHD, tulburări din spectru autist) şi familiile acestora. Astfel au fost  mobilizați  87 de reprezentați ai furnizorilor de servicii sociale, de sănătate sau educaționale.

Elaborarea unui document de poziție prin care Salvați Copiii Filiala Iași susține urgentarea intervențiilor în domeniul sănătății mintale a copilului și adolescentului, concret, urgentarea procedurilor și acțiunilor de implementare a Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2015 – 2020.

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Corina Mighiu, coordonator programe

0748 076 384, 0232 211 726,  ccp.iasi@salvaticopiii.ro