loader image

Reteaua Furnizorilor de Servicii Sociale din Regiunea Moldovei

Înființarea și dezvoltarea unei rețele a furnizorilor privați și publici de servicii sociale a avut loc în vederea creșterii accesibilității și promovării serviciilor pentru copii și familiile vulnerabile din regiunea de Nord Est a României.

Activitatea este componentă a Proiectului ”Schimbări mici, diferențe MARI!” co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, derulat de Asociația Salvaţi Copiii Iași în perioada 2013-2015.

Crearea și dezvoltarea rețelei regionale a promotorilor de servicii sociale s-a realizat prin implicarea activă a 30 de reprezentanți, din care 75% reprezentanți ONG și 25% reprezentanți ai instituțiilor publice, furnizori privați și publici de servicii sociale pentru copii și familiile vulnerabile din punct de vedere social.

poza

 

Aceștia sunt:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava;

Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Spitalul de urgență Piatra Neamț;

Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași;

Fundația Iosif Iași;

Fundația World Vision România- Biroul Iași și Vaslui;

Fundația Solidaritate și Speranță Iași;

Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iași;

Centrul Diecezan Caritas Iași;

Fundația Hecuba Iași;

Fundația COTE Iași;

Salvați Copiii Filiala Suceava;

Salvați Copiii FilialaVaslui;

Salvați Copiii Filiala Neamț;

Fundația Orizonturi, Câmpulung Moldovenesc;

Asociația de dezvoltare rurală Ceplenița;

Fundația ”O Nouă Viață” Siret, Suceava;

SOS Satele Copiilor România, Hemeiuș, Bacău;

Fundația Star of Hope Romania;

Asociația Blijdorp România, Suceava;

Asociația ”Centrul pentru Integrare Socială și Politici Antidiscriminatorii” Vaslui;

Asociația ”Bună ziua Copii din România”, Vaslui, Bârlad;

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;

Asociația Betania Bacău;

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare Iași.

Pentru cei 30 membri ai reţelei, în vederea dezvoltării capacităţilor organizaţionale ale furnizorilor de servicii sociale, adaptate noului context socio – economic, au fost livrate promotorilor reţelei două cursuri de formare: un curs de advocacy, lobby şi parteneriat public –privat și un curs de marketing social, imagine şi fundraising.

Formarea membrilor rețelei s-a realizat cu scopul de a crea un context favorabil dialogului civic și social, de a dobândi cunoștințele necesare în procedura de influenţă formală asupra decidenţilor politici pentru a influenţa conţinutul unei decizii în domeniul serviciilor sociale.

Astfel, ne-am propus: creşterea nivelului de pregătire a reprezentanților rețelei în domeniul dialogului social şi civic (advocacy), a lobby-ului şi al parteneriatului interinstituţional; familiarizarea cu noţiuni şi instrumente de bază relevante în domeniile advocacy, lobby și parteneriat public-privat; exersarea abilităţilor relevante pentru domeniile de mai sus; cunoașterea modului de lucru al partenerului public, respectiv privat.

Rețeaua regională a furnizorilor de servicii sociale din regiunea de Nord Est a României acționează în baza unei strategii comune a membrilor săi și își propune să acționeze pe trei direcții:

Direcția 1: Dezvoltarea si intărirea capacității rețelei de a furniza servicii sociale în regiune

  • Creşterea vizibilităţii serviciilor sociale furnizate de reţea în regiunea de NE a României
  • Consolidarea comunicării între membri reţelei
  • Creșterea numărului de aderări de noi membri la rețea
  • Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale membrilor reţelei
  • Atragerea de finanțări și resurse din comunitate ce sprijină și consolidează furnizarea serviciilor sociale în regiunea de NE a României

Direcția 2 – Creşterea accesibilităţii şi eficientizarea serviciilor sociale acordate de membri rețelei în regiunea de NE a României

  • Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de membri rețelei la nivel local și regional
  • Creşterea numărului de beneficiari care accesează serviciile membrilor reţelei

Direcția 3 – Creșterea rolului membrilor rețelei în activitatea de lobby si advocacy în domeniul social

 

 

 

 

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!