Salvaţi Copiii Iaşi a organizat vineri, 25 martie 2016, la Iași Conferința Regională „Măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli” reunind 103 de cadre didactice din 107 școli beneficiare și 27 profesioniști în domeniul educației și social din 7 județe ale regiunii de NE a României (judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui). Evenimentul a reprezintat activitate principală a  proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Promovarea sănătății mintale în școli înseamnă asigurarea unui proces continuu de programe și servicii de promovare a acesteia. Printre acestea se numără consolidarea relațiilor, promovarea abilităților de viață, sociale și emoționale, prevenirea problemelor emoționale și comportamentale: identificarea și intervenția timpurie în aceste probleme și furnizarea de servicii pentru problemele întâmpinate. Rolul școlilor în consolidarea și promovarea unui sentiment pozitiv de sănătate și bunăstare este recunoscut de mult timp.

În cadrul conferinţei au fost organizate patru ateliere în care au fost dezbătute teme cum sunt:  metode inovative de succes abordate în lucrul cu elevii, metode inovative în lucrul cu părinții, metode inovative în lucrul cu cadrele didactice și metode de educație nonformală de impact în activitățile programelor anti-stigma în școli. Au fost prezentate programele cele mai de impact la nivelul școlilor și care promovează acceptarea copiilor cu tulburări de sănătate mintală implementate în cele 107 şcoli beneficiare proiectului, rezultatele, provocările şi reuşitele acestora.

La eveniment au participat peste 130 de persoane: cadre didactice, reprezentanţi ai instituţiilor partenere la nivel regional, voluntari și membrii ai echipei de proiect.

Conferinţa a avut durata de o zi şi și-a propus popularizarea acţiunilor şi rezultatelor implementării programelor anti-stigma în şcoală. Şcolile partenere în proiect au fost certificate de către Salvați Copiii Iași ca şcoli ale diversității în implementarea programelor de sănătate mintală ce au în vedere creşterea incluziunii sociale şi educaţionale a copiilor vulnerabili.

Proiectul “Gândeşte în afara …. Stigmei!” are drept scop dezvoltarea, la nivelul regiunii de NE a României, de măsuri active pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist) în vederea creşterii accesului la educaţie şi a gradului de acceptare socială a acestora.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Corina Mighiu, coordonator programe

0748 076 384, 0232 211 726,  ccp.iasi@salvaticopiii.ro