Lansarea oficială a Youth Employment Magazine este anunţată astăzi cu ocazia Zilei Internaţionale a Prieteniei, zi declarată de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Aproximativ 200 de instituţii din 26 de ţări Europene care implementează proiecte finanţate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia se unesc pentru a împărtăşi rezultatele iniţiativelor lor destinate combaterii şomajului tinerilor din Europa.      

Lansat pe 30 Iulie, Youth Employment Magazine (Revistă pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor)(https://youthemploymentmag.net/) va funcţiona ca o resursă de conţinut pentru toate proiectele implementate în cadrul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Echipa editorială este formată din experţi care implementează ei înşişi proiecte şi care dezvoltă periodic material despre progresul şi rezultatele fiecărui proiect. Platforma este fondată de către Operatorul de Fond, un consorţiu compus din JCP Italy şi Ecorys Polska.        

Întrebarea arzătoare pentru Europa

Conform datelor recente prezentate în baza de date Eurostat[1], aproximativ 15 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani nu erau angajaţi sau înscrişi în vreo formă de educaţie sau instruire (NEET) în Comunitatea Europeană în 2018. În Italia şi Grecia, ţări cu cea mai mare rată a şomajului în rândul tinerilor, mai mult de un sfert dintre aceştia au ieşit de pe piaţa forţei de muncă. Pentru a promova ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor într-un mod sustenabil şi calitativ în Europa, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia au lansat în 2017  EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment în valoare de 60 de milioane de euro. Cele 26 de proiecte de mare anvergură care au fost selectate pentru a primi finanţare îşi pun acum în aplicare iniţiativele care urmăresc să sprijine 25000 de tineri în vederea găsirii unui loc de muncă sau în crearea de noi locuri de muncă.

Tinerii vulnerabili adesea părăsesc sistemele de educaţiei şi formare profesională sau piaţa forţei de muncă, acest fapt creează  o nevoie stringentă de soluţii inovative, transfer de bune practici şi studii de impact asupra intervenţiilor care funcţionează sau a celor care nu funcţionează. Cele 26 de proiecte vor dezvolta, pilota sau aborda aproximativ 100 de noi abordări, metode şi practice subliniind natura inovatoare a Fondului pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru tineri” citând-o pe doamna Grethe Haugøy, Ofiţer sectorial Principal pentru Fonduri Regionale şi Fond Global pentru Dialog Social şi Muncă Decentă la Oficiul pentru Mecanisme Financiare din cadrul Secretariatului Granturilor SEE şi Norvegiene.

O platformă dincolo de graniţe

Comparativ cu alte iniţiative ale Granturilor SEE şi Norvegiene, valoarea adăugată a Fondului pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru tineri este reprezentată de focusul său transnaţional. Aceasta este în conformitate cu strategia Europa 2020 şi cu politica de coeziune a Uniunii Europene care ţine seama de rolul crucial al regiunilor precum şi de cooperarea transfrontalieră în vederea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive. Cu toata că aria Fondului este enormă (consorţiile de proiect reunesc 195 de entităţi din diverse sectoare care acoperă activităţile lor în 26 de ţări) diseminarea rezultatelor la nivelul ţărilor în care sunt implementate proiectele şi fluxul de informaţii dincolo de graniţe se confruntă cu provocări semnificative. Acesta este principalul motiv pentru care este creată o platformă comună de comunicare sub forma unei reviste online. Nu este întâmplător faptul că lansarea oficială a ”Youth Employment Magazine (Revistă pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor)” să coincidă cu Ziua Internaţională a Prieteniei ONU, întrucât consorţiile care implementează proiecte rămână în relaţii constante şi armonioase între ele, împărtăşind bune practici şi făcând schimb de experienţă.

Activităţi locale, informaţii globale

Revista recent creată va cumula conţinut din toate proiectele: nu doar ştiri despre realizările actuale şi informaţii despre progresul lor ci şi articole de fond sau diverse materiale multimedia. În plus, calendarul actualizat constant va permite publicului să urmărească toate evenimentele organizate în cadrul proiectelor din Europa şi din Statele Donatoare. 

“Revista online va servi drept platformă pentru a inspira, conecta şi sensibiliza tinerii din Europa devenind un hub online pentru toate entităţile implicate în acest Fond,” a declarat Raquel Torres Prol, Ofiţer de Comunicare al Fondului pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru Tineri la Oficiul Mecanismului Financiar, din cadrul Secretariatului Granturilor SEE şi Norvegiene.

Despre Granturile SEE şi Norvegiene Fondul pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru Tineri 

Salvati Copiii –  Iași împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria) – în calitate de aplicant și alți 6 parteneri din Italia, Grecia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează proiectul  “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” finanțat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 euro (din care – 410.638,50 euro – alocați pentru Salvati Copiii – Iași). Obiectivul principal al proiectului este de a oferi tinerilor vulnerabili, oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea si pilotarea  unui  un program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare a  problemelor.