IAȘI, 25 martie 2015, Hotel Unirea – Sala Cuza, ora 10.00. Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, vă invită să participați la deschiderea Conferinței Regionale „Măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli” ce reunește cadrele didactice din școlile beneficiare și reprezentanți ai instituțiilor școlare din judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui. Evenimentul reprezintă activitate principală a  proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate programele care promovează acceptarea copiilor cu tulburări de sănătate mintală implementate în cele 107 şcoli beneficiare proiectului, rezultatele, provocările şi reuşitele acestora. Promovarea sănătății mintale în școli înseamnă asigurarea unui proces continuu de programe și servicii de promovare a acesteia. Printre acestea se numără consolidarea relațiilor, promovarea abilităților de viață, sociale și emoționale, prevenirea problemelor emoționale și comportamentale: identificarea și intervenția timpurie în aceste probleme și furnizarea de servicii pentru problemele întâmpinate. Rolul școlilor în consolidarea și promovarea unui sentiment pozitiv de sănătate și bunăstare este recunoscut de mult timp.

De asemenea, în cadrul conferinţei se va facilita schimbul de experienţă şi bune practici între participanţi, vor fi prezentate propuneri de schimbare a politicilor publice realizate în cadrul proiectului şi viitoarele direcţii de acţiune.

La eveniment vor participa 120 de persoane: cadre didactice, reprezentanţi ai instituţiilor partenere la nivel regional, voluntari și membrii ai echipei de proiect.

Conferinţa are durata de o zi şi își propune popularizarea acţiunilor şi rezultatelor implementării programelor anti-stigma în şcoală. Şcolile partenere în proiect, vor fi certificate de către Salvați Copiii Iași ca şcoli ale diversității în implementarea programelor de sănătate mintală ce au în vedere creşterea incluziunii sociale şi educaţionale a copiilor vulnerabili.

Proiectul “Gândeşte în afara …. Stigmei!” are drept scop dezvoltarea, la nivelul regiunii de NE a României, de măsuri active pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist) în vederea creşterii accesului la educaţie şi a gradului de acceptare socială a acestora.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Corina Mighiu, coordonator programe

0748 076 384, 0232 211 726,  ccp.iasi@salvaticopiii.ro