loader image

Gandeste in afara…Stigmei!

Finanţatori: Proiectul „Gândeşte în afara …Stigmei!” implementat de Asociația Salvați Copiii Iași, este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, Valoarea proiectului este de 83.255 Euro din care 74.930 Euro finanţare nerambursabilă şi 8.325 Euro co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Scop: Proiectul își propune dezvoltarea de măsuri active în regiunea Moldovei pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist) în vederea creşterii accesului la educație și a gradului de acceptare socială a acestora. Proiectul a apărut în contextul absenței unei strategii naționale coerente în ceea ce privește tulburarea de sănătate mintală a copiilor, carență care crește semnificativ riscul de excluziune socială şi de stigmatizare a acestora.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea de programe educaţionale anti-stigma în 105 de şcoli din mediu rural şi urban din cele 7 judeţe implicate în proiect în vederea diminuării excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală de tip ADHD, anxietate sau autism.
  1. Creşterea gradului de acceptare a 7 comunităţi din regiunea Moldovei cu privire la problemele de adaptare socială şi educaţională cu care se confruntă copii care suferă de o tulburare de sănătate mintală (anxietate, ADHD, tulburări din spectru autist) şi familiile acestora.
  1. Dezvoltarea organizațională a echipei Salvaţi Copiii Iaşi pentru elaborarea unei planificări strategice şi pentru dezvoltarea competenţelor în domeniile fundrasing şi comunicare.

 

Locație: România, Regiunea Nord-Est, județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacau si Galați.

Durata : 10 luni, 01 iunie 2015 – 31 martie 2016.

Principalele activităţi și rezultate:

  •  Identificarea şi selectarea a 105 şcoli din mediul rural şi urban în care se va implementa programul anti-stigma.
  • Formarea a 210 cadre didactice selectate. Elaborare design curs formare cadre didactice pentru implementare program anti-stigma în şcoli.
  • Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea programului anti-stigma în școală și comunitate; 2120 de copii şi adolescenţi și 1050 părinți implicaţi în activităţile programului educaţional anti-stigma și 2100 de cadre didactice informate; Conferinţa regională măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli.
  • Consultări între instituţiile implicate în includerea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală.
  • Elaborarea, editarea și tipărirea de materiale de informare și de promovare a proiectului.
  • Seminar pentru dezvoltarea organizaţională Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi. Seminarul va avea ca scop realizarea unei planificări strategice şi a unui plan de fundraising.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!