Noi grupe de antepreșcolari pentru 80 de copii din Iași care provin din familii aflate în situații de risc și program specializat de formare pentru 100 de persoane angajate ale Direcției Creșe Iași.

Proiectul „Școala DA!” urmărește creșterea accesului la educație și incluziune socială pentru comunitățile dezavantajate socio-economic. Asociația Salvați Copiii Iași implementează în parteneriat cu Direcția Creșe Iași un program complex adresat copiilor antepreșcolari, familiilor acestora și personalului instituției.

Anual, între 200 şi 400 de cereri pentru înscrierea copiilor la creşă nu pot fi soluţionate, deoarece nu mai există locuri disponibile. Prin proiectul Școala DA!, Direcția Creșe a creat două noi grupe de antepreşcolari ce absorb 80 de copii care provin din familii aflate în diverse situații de risc. Tot în cadrul proiectului, au fost angajați un nutriționist, care supervizează alcătuirea meniurilor pentru copii, și un animator specializat pentru diversificarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor sociale necesare tranziţiei către grădiniţă. Părinții antepreșcolarilor beneficiază de asemenea, de un program de consiliere parentală menit să îmbunătățească calitatea relației părinte-copil și să faciliteze tranziția către preșcolaritate.

În această perioadă s-a derulat și primul program specializat de formare pentru 100 de persoane angajate (infirmiere și personal de sprijin) în cadrul Direcției Creșe Iași. Cursul a format persoane în vederea calificării în intervenţii specializate în sectorul serviciilor de creştere, îngrijire şi educaţie timpurie a copilului şi de susţinere a părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale. Competenţele dezvoltate prin intermediul acestuia vor fi utile pentru activităţi de îngrijire şi de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creşterii gradului de independență, cât și pentru activităţi care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv, formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal etc.

La Iași, creșele sunt neîncăpătoare, numărul părinților care vor să-și înscrie copiii este mult mai mare decât numărul de locuri disponibile. În cele 11 creșe de stat din Iași încap circa 975 de copii de care ar trebui să se ocupe un personal format doar din 108 infirmiere și 13 educatoare. Adică, un singur educator calificat revine la circa 75 antepreșcolari. După absolvirea cursului putem aprecia că acest procent s-a îmbunătățit semnificativ, având în plus 100 de persoane cu o calificare profesională superioară.

D-na director Direcția Creșe Iași, Irina-Mihaela GHIOCA, consideră că „Acest parteneriat a adus multe beneficii pentru Direcția Creșe, atât prin dotarea și deschiderea a două grupe noi pentru copiii care prezintă risc educațional, dar și prin faptul că am câștigat două funcții noi: nutriționist și animator. Cursurile de ”Îngrijitor copii” au format o viziune mai amplă angajatelor noastre despre modul de abordare a copilului și le-a ajutat să-și îmbunătățească competențele de comunicare și îngrijire a acestora.”

Profesorul Heckman, laureat al Premiului Nobel, care desfășoară cercetări complexe asupra beneficiilor pentru indivizi și societate a investițiilor în dezvoltarea de calitate a copilăriei timpurii și a rezultatelor sociale, economice și sociale, a arătat că cea mai profitabilă investiție este în copilăria mică, profiturile fiind adesea și de zece ori mai mari față de investiția inițială. Cercetările sale recente interdisciplinare privind dezvoltarea umană și formarea de abilități în ciclul vieții se bazează pe economie, psihologie, genetică, epidemiologie și neuroștiință pentru a examina originile inegalității, factorii determinanți ai mobilității sociale și legăturile dintre etapele ciclului vieții. Heckman este licențiat în matematică la Colorado College, deține master și doctorat în economie  de  la Universitatea Princeton. Este unul dintre fondatorii Școlii de Politici Publice Harris de la Universitatea din Chicago.

Proiectul Școala DA! are și alte componente de intervenție la nivelul învățământului preuniversitar. Identificând legături strânse între sărăcie, eşec şi abandon şcolar, marginalizare şi segregare, proiectul propune intervenţii directe pentru 240 de cadre didactice şi pentru 430 de copii: 80 de copii de vârstă antepreşcolară, 60 de copii de vârstă preşcolară, 220 elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, 70 copii/adolescenţi care au abandonat şcoala/nu au frecventat niciodată şcoala. Dintre aceştia, 105 beneficiari vor fi copii de etnie romă aflați în risc educaţional.

Proiectul este susţinut printr-un parteneriat strategic local: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi – Solicitant, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi – Partener 1, Direcţia Creşe Iaşi – Partener 2, Municipiul Iaşi – Partener 3, precum şi doi parteneri asociaţi – Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi, respectiv Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi. Valoarea totală a proiectului este de 3.584.503,88 lei din care 3.566.145,72 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE.  Contractul de finanțare este încheiat pentru o perioadă de 3 ani de zile, activitățile fiind implemetate în perioada 22 mai 2018 – 21 mai 2021.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod MySMIS proiect: 104951 – Școala DA!

Pentru detalii din partea Asociației Salvați Copiii Iași: Liviu Măgurianu, manager proiect, telefon: 0723 271 605, e-mail: office@scoalamobila.ro .

Pentru detalii din partea Direcției Creșe Iași: Irina Ghioca, Director, telefon 0232 210052.