Donează

Donează

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Despre Noi

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a drepturilor copilului. Programele Filialei Iași s-au adresat și se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenție deosebită celor aflați în situații dificile.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militează activ pentru drepturile copilului și protecția copilului în România.

Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume ce promovează drepturile copilului și protecția copilului. Organizația cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Salvati Copiii Iasi

Raport activitate 2019

 

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului. Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile. În 2021, Salvați Copiii Iași a împlinit 30 de ani de activitate, în care peste 100.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre. Astfel am reusit sa ne asiguram că protecția copilului nu este încălcată și că drepturile copilului sunt respectate pentru copiii implicați în aceste programe.

La nivelul municipiului Iaşi, din 2006 asociaţia a dezvoltat trei servicii sociale acreditate de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale din cadrul Direcției de Muncă, Socială și Familie Iași prin care oferă servicii copiilor şi familiilor din comunitatea ieșeană.

Din anul 2017 serviciile care funcționează în cadrul Salvați Copiii Iași  sunt:

  1. Serviciul Educație pentru Drepturile Copilului și Voluntariat
  2. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii
  3. Asistență psiho-socio-educațională și suport pentru grupuri vulnerabile – Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

 

Activând în comunitatea ieșeană de 30 de ani, asigurăm servicii prin programele și proiectele noastre și am dezvoltat expertiză pentru următoarele categorii de copii: copiii abuzaţi fizic, psihic sau sexual; copiii traficaţicopiii străziicopiii exploataţi economic; copiii singuri acasă (care au cel puţin un părinte plecat în străinătate); copiii care suferă de tulburări de sănătate mintală sau la risc de a dezvolta tulburări din sfera sănătăţii mintale; copiii care au abandonat şcoala sau care se află în risc de abandon şcolar, copiii afectaţi de sărăciecopiii cărora le-au fost încălcate drepturile prevăzute de lege.

De asemenea, am dezvoltat servicii şi pentru:

  • părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire;
  • profesioniştii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (psihologi, medici, asistenţi sociali, cadre didactice, poliţişti, judecători, procurori, etc.)
  • instituțiile și organizațiile nonguvernamentale care lucrează în domeniul protecției copilului.

 

În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 6 județe ale regiunii de Nord Est a României, are 200 de membri şi peste 100 de voluntari, în majoritate tineri.

Viziunea Salvați Copiii este o lume în care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viață, protecție, dezvoltare și participare.

Misiunea Salvați Copiii este obținerea de progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora.

VALORILE ÎN CARE CREDEM

Responsabilitatea

Salvați Copiii Iași tratează fiecare donație cu întreaga responsabilitate în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor disponibile. Responsabilitatea se încadrează în convingerile noastre privind transparența și măsurabilitatea rezultatelor. Această practică este manifestată față de toți partenerii noștri, dar în primul rând față de copii.

Perseverența

Tot ceea ce întreprindem se înscrie în dorința noastră de a dezvolta și îmbunătăți constant ceea ce facem pentru copii. Avem convingerea că doar cu standarde ridicate de performață, pretinzând și oferind prefesionalism, putem construi în fiecare zi o lume mai bună pentru beneficiarii noștri.

Colaborarea

Spiritul colaborativ este unul din principiile care ne definesc. Suntem diferiți, dar ceea ce ne aduce împreună este dorința de a făuri un prezent mai bun, plin de transformări pozitive pentru copii.

Creativitatea

Întotdeauna ușa noastră este deschisă ideilor noi. Schimbarea face parte din opțiunile disponibile iar creativitatea e resursa cea mai valoroasă pentru identificarea de noi soluții.  

Integritatea

Cu toții suntem în slujba celor mai înalte standarde de onestitate personală și profesională. În tot ceea ce facem acționăm mereu pentru interesul superior al copilului.

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE