loader image

Despre noi

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militează activ pentru drepturile copilului și protecția copilului în România.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume ce promovează drepturile copilului și protecția copilului. Organizația cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Salvati Copiii Iasi

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului. Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile. În 2016, Salvați Copiii Iași a împlinit 25 ani de activitate, în care peste 100.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre. Astfel am reusit sa ne asiguram că protecția copilului nu este încălcată și că drepturile copilului sunt respectate pentru copiii implicați în aceste programe.

La nivelul municipiului Iaşi, din 2006 asociaţia a dezvoltat trei servicii sociale acreditate de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale din cadrul Direcției de Muncă, Socială și Familie Iași prin care oferă servicii copiilor şi familiilor din comunitatea ieșeană.

Din anul 2017 serviciile care funcționează în cadrul Salvați Copiii Iași  sunt:

  1. Serviciul Educație pentru Drepturile Copilului și Voluntariat
  2. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii
  3. Asistență psiho-socio-educațională și suport pentru grupuri vulnerabile – Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Activând în comunitatea ieșeană de 25 de ani, asigurăm servicii prin programele și proiectele noastre și am dezvoltat expertiză pentru următoarele categorii de copii: copiii abuzaţi fizic, psihic sau sexual; copiii traficaţi; copiii străzii; copiii exploataţi economic; copiii singuri acasă (care au cel puţin un părinte plecat în străinătate); copiii care suferă de tulburări de sănătate mintală sau la risc de a dezvolta tulburări din sfera sănătăţii mintale; copiii care au abandonat şcoala sau care se află în risc de abandon şcolar, copiii afectaţi de sărăcie, copiii cărora le-au fost încălcate drepturile prevăzute de lege.

De asemenea, am dezvoltat servicii şi pentru:

  • părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire;
  • profesioniştii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (psihologi, medici, asistenţi sociali, cadre didactice, poliţişti, judecători, procurori, etc.)
  • instituțiile și organizațiile nonguvernamentale care lucrează în domeniul protecției copilului.

În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 6 județe ale regiunii de Nord Est a României, are 200 de membri şi peste 100 de voluntari, în majoritate tineri.

Misiunea

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Viziunea

Viziunea noastră este o lume în care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare şi participare.

Cont donatii pentru Salvati Copiii Iasi

Orice contribuţie în beneficiul copiilor aflaţi în nevoie este importantă! Vă rugăm donaţi în contul Salvaţi Copiii Iași:
CONT IBAN: RO80BRDE240SV08144422400 LEI
CONT IBAN: RO15BRDE240SV06910912400 EURO
BANCA: BRD GSG AGENTIA A. PANU IASI, STR STEFAN CEL MARE NR 53
COD SWIFT BRDEROBU

Asociația Salvati Copiii Iași- operator de date cu caracter personal nr. 18881

Salvaţi Copiii Iași prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situaţia familială, situaţia economică şi financiară, date privind starea de sănătate şi alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, membrii familiei acestora), în sensul stocării acestor date şi al transmiterii lor către autorităţi ale statului sau private care au competenţă în soluţionarea problemelor beneficiarilor, în scopuri de acordare de protecţie şi asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Conform legii anterior menţionate, beneficiarii au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si de a nu fi supuşi unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Organizaţia Salvaţi Copiii Iași. De asemenea, beneficiarilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!