preloder

Concluziile dupa cele 3 zile de Workshop Cu Reprezentantii Retelei Regionale A Promotorilor De Servicii Sociale Destinate Copiilor Si Familiilor Vulnerabile

În cadrul workshop-ului cei 30 de promotori au lucrat împreună pentru a elabora misiunea şi viziunea reţelei, rolul reţelei; au identificat direcţiile şi elementele principale ale planulului de acţiune al rețelei, modalităţile de aderare la reţea, potenţiali noi membri; au stabilit modalităţile de promovare a acţiunilor reţelei, precum și modalităţi de evaluare şi monitorizare a acestora.

Concluziile rezultate din cele trei zile de acțiune și implicare activă a furnizorilor de servicii sociale din regiunea de N-E, invitați la workshop, au constat în faptul că :
– Rețeaua nou constituită își propune să faciliteze accesul beneficiarilor la servicii sociale, eficiente și de calitate;
– Rețeaua își dorește să îmbunătățească calitatea vieții umane, precum și să promoveze echitatea, solidaritatea și incluziunea socială;
– Membri rețelei își propun să își dezvolte și să întărească capacitățile organizaționale și de furnizare a serviciilor sociale în comunitățile ce le deservesc.

→ citeste comunicatul de presa

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!