loader image

Comunitate – Copil – Familie

Finanţatori: Proiectul “Comunitate – Copil – Familie”,  a fost implementat de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi și finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea proiectului a fost de 75.000 Euro din care 67.500 Euro finanţare nerambursabilă şi 7.500 Euro co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi cu susţinere din partea Consiliului Local prin Primăria Municipiului Iaşi.

Scop: Proiectul și-a propus dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale specializate în reabilitarea copiilor şi adolescenţilor care prezintă tulburări emoţionale şi comportamentale în urma trăirii unor evenimente traumatice de tipul abuzului sau exploatării sexuale, în zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est a României.

Obiective specifice:
→ Crearea unui model social de intervenţie specializat pe copiii cu tulburări emoţionale şi comportamentale în urma trăirii unor evenimente traumatice de tipul abuzului sau exploatării sexuale bazat pe principiile şi normele europene;
→ Implementare de servicii de parenting pentru 250 de părinţi din mediul rural si urban pentru prevenirea comportamentelor abuzive asupra copiilor, până la finalul proiectului
→ Creşterea capacităţii a 75 de profesionişti din domeniul servicii sociale, educaţionale şi de sănătate pentru valorizarea parteneriatelor cu instituţii care sunt interesate în colaborarea pluriinstituţională în vederea asigurării şi dezvoltarii serviciilor comunitare sociale acordate copiilor abuzaţi sau exploataţi sexual.
→ Îmbunătăţirea capacității Asociației Salvați Copiii Iași de a – şi dezvolta serviciile sociale pentru copii cae au suferit o formă de abuz sau exploatare şi familiile acestora.

Locație: România, Regiunea Nord Est: judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Durata: 15 luni, 01 octombrie 2014 – 31 decembrie 2015

Principalele rezultate:
→ s-a creat un model social de intervenţie specializat prin care 42 copii care au suferit o formă de abuz sau exploatare sexuală și familiile acestora au beneficiat de programe de suport şi tratament pentru reechilibrare psihică şi adaptare social.

→ în vederea prevenirii comportamentelor abuzive asupra copiilor, 416 părinţi au beneficiat de servicii de parenting, în urma cărora sunt capabili să utilizeze o gamă de strategii parentale pozitive.

→ pentru valorizarea parteneriatelor cu instituţii care sunt interesate în colaborarea pluriinstituţională în vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor comunitare sociale acordate copiilor abuzaţi sau exploataţi sexual, s-a realizat formarea a 55 de profesionişti, din domeniul servicii sociale, educaţionale şi de sănătate, din 6  judeţe ale regiunii de Nord Est a României: Iaşi, Vaslui, Bacău, Botoşani, Neamţ şi Suceava.

→ având în vedere cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul regiunii de NE a României, precum și dezvoltarea şi implementarea strategiilor comunitare locale de protecţia copilului, prioritar a copilului victimă a abuzului sau a traficului de fiinţe umane, au fost organizate 3 workshop-uri regionale în prezența a 60 de specialiști activi în serviciile sociale și publice.

→ pentru informarea beneficiarilor s-au realizat  946 de broșuri pentru părinți și 500 ghiduri pentru specialiștii care lucrează cu copiii care au suferit o formă de abuz și familiile acestora.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!