Iași, 14 decembrie 2023

Specialiștii în economie și educație atrag atenția că dezvoltarea timpurie a copiilor influențează în mod direct rezultatele economice, de sănătate și sociale pentru indivizi și societate. Experiența Organizației Salvați Copiii în realizarea grădinițelor estivale arată că mediul psiho-social timpuriu nefavorabil creează un deficit de competențe și abilități. Acestea determină scăderea productivității și cresc costurile sociale. Proiectul „Primii pași în educație” a oferit un răspuns integrat și cuprinzător problematicii copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii din comunități rurale dezavantajate din punct de vedere socio-educațional.  72 de copiii antepreșcolari au beneficiat de un program inovativ de educație timpurie, implementat de Asociația Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Primăria Ciurea și Asociația Streetaware.

Parteneriatul a adus împreună instituții cu resurse materiale, financiare și umane în dezvoltarea de programe de educație timpurie. Astfel, Primăria Ciurea a construit și dotat clădirea unde au avut loc activitățile proiectului. Asociația Salvați Copiii Iași a oferit programe de pregătire și dezvoltare cognitivă și emoțională a copiilor prin metoda Școlii Mobile, a realizat activități de formare în grupe mixte de copii, părinți, educatori, psihologi și psihopedagogi și a acordat servicii de asistență socială pentru familiile vulnerabile. A fost realizat un program de calificare pentru cei 8 educatori din proiect și a derulat pentru copiii activități de dezvoltare intelectuală, socio-afectivă și psihomotrică prin intermediul unei camere senzoriale. De asemenea, Asociația Streetaware a furnizat consiliere pentru procesul de identificare a locurilor de muncă pentru părinții care întâmpină dificultăți în accesarea unui loc de muncă.

 Personalul de îngrijire a copiilor a beneficiat de un program specializat de formare, competenţele dobândite fiind utile în realizarea activităţilor de îngrijire şi stimulare psihomotrică a copiilor, dezvoltarea limbajului și a capacităţii de învăţare.

Primarul comunei Ciurea, Cătălin Lupu, arată că „prin intermediul proiectului, am reușit să asigurăm accesul la servicii educaționale de calitate pentru copiii noștri și să sprijinim familiile care se confruntă cu dificultăți financiare. Educația timpurie este o investiție esențială în viitorul nostru, și suntem hotărâți să continuăm să dezvoltăm inițiative care să îmbunătățească calitatea vieții copiilor noștri. Proiectul a generat o serie de rezultate care se vor reflecta în creșterea capacității locale de a răspunde la nevoile de educație și îngrijire a copiilor antepreșcolari, atât pentru generațiile prezente, cât și viitoare. Astfel, a fost creată o infrastructură necesară pentru continuarea activităților și după finalizarea proiectului.”

Copiii din comuna Ciurea beneficiază de un parc de joacă adaptat vârstei lor, unde se vor desfășura activități creative și interactive. Programul inițiat prin proiect este inovativ pentru că propune o echipă mobilă de specialiști (psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali) care au lucrat împreună cu părinții, copiii și educatorii locali. Asigurarea accesului timpuriu la educație este fundamentul în călătoria pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Absența educației timpurii poate plasa copiii în marginalizare. Numeroase beneficii pentru copiii care frecventează educația timpurie de calitate sunt transmise de la o generație la alta, cu impact pozitiv asupra societății în ansamblu.

În cadrul proiectului a fost realizat un Ghid de bune practici privind serviciile de educație și îngrijire a copiilor ante-preșcolari care conține activități practice destinate educatorilor specializați în educația timpurie.

Cea mai mare rată de rentabilitate în dezvoltarea timpurie a copiilor provine din investițiile în copilăria mică, de la naștere până la vârsta de cinci ani, deoarece copiii pierd startul în dezvoltarea unor abilități cognitive și emoționale esențiale pentru întreaga viață. Cercetătorii au descoperit efecte pozitive substanțiale în dezvoltarea ulterioară a limbajului și gândirii logico-matematice la copiii care au participat la un program de calitate pentru antepreșcolari. „Eforturile ar trebui să se concentreze asupra primilor ani de viață a copiilor pentru o eficiență maximă. Cea mai bună investiție este în dezvoltarea de calitate a copiilor preșcolari de la naștere la cinci ani”, ne spune laureatul Premiului Nobel pentru economie James J. Heckman (Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Economy – The Heckman Equation, https://heckmanequation.org/resource/invest-in-early-childhood-development-reduce-deficits-strengthen-the-economy/). Viitorul nostru economic depinde de construirea unei forțe de muncă înalt educate și calificate. Educația timpurie este cea mai eficientă modalitate de a atinge aceste obiective. Analiza profesorului Heckman, creatorul programului Perry Preschool arată o rentabilitate de 7% până la 10% pe an a investițiilor în antepreșcolari. Calculul matematic corelează creșterea realizărilor școlare și de carieră, cu costurile reduse în educația remedială, sănătate și cheltuielile sistemului de justiție penală.

Bugetul total al proiectului este de 4.154.002,97 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene este de 3.530.902,53 lei). Perioada de implementare este de 30 luni (08 martie 2021- 24 noiembrie 2023).

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apel: POCU/784/6/24/ Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural/2/Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Obiective specifice 6.2

Contract:  POCU/658/6/2/134645

Titlu proiect: Primii pași în educație

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii:

Andrei Crăciun, Manager proiect

Telefon: 0749389391

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy