Salvați Copiii Filiala Iași invită unităţile de învăţământ din Municipiul Iași și din județ să participe la procesul de înscriere în cadrul programului educaţional de certificare ”Școala copiilor sănătoși” program derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Iași, cu sprijinul Grupului de firme PANIFCOM Iași.

Ca urmare a semnalelor de alarmă trase de studiile medicale pertinente în domeniu, dar şi alte mijloace de informare, Salvaţi Copiii Iaşi şi PANIFCOM, îşi propun prin acţiunile proiectului ”Alimentează-te cu sănătate!” informarea copiilor şi părinţilor cu privire la riscurile unei alimentaţii nesănătoase, formarea abilităţilor parentale care promovează un stil de viaţă sănătos la copii, precum şi promovarea sănătăţii pe baza unei alimentaţii raţionale la copii şi tineri în întreaga comunitate.

Mediul şcolar este un important factor decizional cu privire la alimentaţia sănătoasă a copiilor şi tinerilor. Școlile au contact direct cu elevii pentru 6 – 8 ore în fiecare zi, iar vârsta critică a dezvoltării lor sociale, psihologice, fizice și intelectuale este de până la 13 ani. Starea de sănătate a elevilor este în strânsă legătura cu succesul lor academic, cum și succesul academic al elevilor, este strâns legat de sănătatea lor. De aceea, a-i ajuta pe elevi să rămână sănătoși este necesar să fie o componentă fundamentală din misiunea școlii. Un program de sănătate școlară ar putea fi unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru a preveni sau a reduce comportamentele de risc, pentru a preveni probleme grave de sănătate în rândul elevilor și de a ajuta la reducerea decalajului educațional.

Școlile pot oferi un cadru ideal pentru furnizarea de strategii de promovare a sănătății, pot oferi oportunități pentru ca elevii să învețe despre comportamente sănătoase și să practice comportamente sănătoase.

În acest context, desfăşurăm ediția a-III-a a programului de certificare “Şcoala copiilor sănătoși”, adresat grădiniţelor, şcolilor primare şi gimnaziale, şi liceelor, din Judeţul Iaşi.

 

Regulament:

 

 Etapele de desfășurare a concursului:

 

Până la data de 20 Octombrie 2015, se trimite la adresa de e-mail alimenteazatecusanatate@gmail.com, formularul de înscriere atașat la e-mail, completat conform cerințelor. Grădiniţa/şcoala/liceul, se vor înscrie în concurs cu avizul dnei/dlui Director de unitate.

20 Octombrie – 10 Noiembrie 2015, are loc realizarea strategiei/planului de acțiune pentru anul școlar 2015 – 2016, a instituției de învățământ înscrisă în concurs. O prezentare a problemelor, obiectivelor propuse și acțiunilor vizate, precum și componența consiliului de sănătate creat la nivel de instituție va fi trimisă în format electronic, pe e-mail, la adresa alimenteazatecusanatate@gmail.com, până la data de 10 Noiembrie 2015.

Recomandăm ca strategia să conțină o descriere a problematicii de sănătate la copii, la nivelul școlii/grădiniței/liceului înscris, urmată de un obiectiv general și de obiective specifice, măsurabile, realiste și încadrate în timp (SMART), precum și de acțiuni concrete propuse pentru atingerea acestora.

În perioada 10 Noiembrie 2015 – 15 Mai 2016, va avea loc implementarea strategiei/planului de acțiune. Menționăm faptul că în această perioadă de implementare, reprezentanți Salvați Copiii Iași, împreună cu specialiștii în domeniu, vor efectua vizite de monitorizare în instituțiile de învățământ înscrise în concurs.

Se vor transmite rapoarte de activitate periodice privind implementarea planului de acțiuni, cu următoarele termene: 9 Ianuarie 2016, 27 Martie 2016, 20 Mai 2016.

Aceste rapoarte se vor trimite la adresa alimenteazatecusanatate@gmail.com. Recomandăm ca raportele să cuprindă o descriere a acțiunilor și rezultatelor cantitative și calitative a acestora, însoțite de fotografii/filmulețe/alte materiale cât mai sugestive din cadrul activităților.

20 Mai – 1 Iunie 2016 se va realiza evaluarea programelor de către juriul stabilit de organizatori.

→ Descarca metodologia de aplicare

Persoană de contact: Cristina Mardari – asistent proiect