Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Certificare Scoala Copiilor Sanatosi – editia a III a

Salvați Copiii Filiala Iași invită unităţile de învăţământ din Municipiul Iași și din județ să participe la procesul de înscriere în cadrul programului educaţional de certificare ”Școala copiilor sănătoși” program derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Iași, cu sprijinul Grupului de firme PANIFCOM Iași.

Ca urmare a semnalelor de alarmă trase de studiile medicale pertinente în domeniu, dar şi alte mijloace de informare, Salvaţi Copiii Iaşi şi PANIFCOM, îşi propun prin acţiunile proiectului ”Alimentează-te cu sănătate!” informarea copiilor şi părinţilor cu privire la riscurile unei alimentaţii nesănătoase, formarea abilităţilor parentale care promovează un stil de viaţă sănătos la copii, precum şi promovarea sănătăţii pe baza unei alimentaţii raţionale la copii şi tineri în întreaga comunitate.

Mediul şcolar este un important factor decizional cu privire la alimentaţia sănătoasă a copiilor şi tinerilor. Școlile au contact direct cu elevii pentru 6 – 8 ore în fiecare zi, iar vârsta critică a dezvoltării lor sociale, psihologice, fizice și intelectuale este de până la 13 ani. Starea de sănătate a elevilor este în strânsă legătura cu succesul lor academic, cum și succesul academic al elevilor, este strâns legat de sănătatea lor. De aceea, a-i ajuta pe elevi să rămână sănătoși este necesar să fie o componentă fundamentală din misiunea școlii. Un program de sănătate școlară ar putea fi unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru a preveni sau a reduce comportamentele de risc, pentru a preveni probleme grave de sănătate în rândul elevilor și de a ajuta la reducerea decalajului educațional.

Școlile pot oferi un cadru ideal pentru furnizarea de strategii de promovare a sănătății, pot oferi oportunități pentru ca elevii să învețe despre comportamente sănătoase și să practice comportamente sănătoase.

În acest context, desfăşurăm ediția a-III-a a programului de certificare “Şcoala copiilor sănătoși”, adresat grădiniţelor, şcolilor primare şi gimnaziale, şi liceelor, din Judeţul Iaşi.

 

Regulament:

 • Programul se adresează grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din Judeţul Iaşi.
 • Fiecare grădiniţă/şcoală/liceu, prin personalul de conducere și personalul desemnat, va crea şi implementa o strategie la nivelul școlii ce are în vedere respectarea dreptului copilului la sănătate, ce contribuie la dezvoltarea unor politici cu privire la sănătatea copiilor în școală, la cunoaşterea și conştientizarea copiilor şi chiar a părinţilor cu privire la regimul alimentar, la rolul şi importanţa sportului în viaţa lor.
 • Pot aplica pentru înscrierea în acest program și grădiniţele/şcolile/liceele care au făcut parte din program în anii 2013 – 2014, 2014-2015. Procedura de înscriere este aceeași.
 • Strategia/planul de acțiune va avea în vedere atât obiective ce vizează managementul și politica școlară, cât și la nivel de curriculă. (ex. implicarea tuturor cadrelor didactice de la nivelul școlii în acțiunile propuse, realizarea unei zile a sănătății în școală, concursuri școlare în care câți mai mulți elevi/clase sunt implicate, hotărâri la nivelul școlii cu impact asupra sănătății copiilor, etc.)
 • Acţiunile în care sunt implicați copiii pe perioada de desfăşurare a concursului, vor respecta şi urma un stil de viaţă sănătos. Programul trebuie să formeze abilităţi şi atitudini pro-sănătate.
 • Beneficiarii politicilor școlare nou create sunt în principal copiii grădiniţei/şcolii/liceului înscris/ă în concurs, dar alături de ei pot fi părinţii, cadrele didactice şi chiar comunitatea.
 • Fiecare instituţie de învăţământ înscrisă va crea un consiliu pentru sănătate la nivelul școlii formată din cadre didactice desemnate (2), elevi (2), parinti (1), persoane reprezentative din comunitatea locală (1). Rolul consiliului este de a elabora, implementa și evalua strategia școlară pentru sănătatea copiilor, precum și a de a menține relațiile de colaborare cu organizatorii.

 

 Etapele de desfășurare a concursului:

 

 • ETAPA I:

Până la data de 20 Octombrie 2015, se trimite la adresa de e-mail alimenteazatecusanatate@gmail.com, formularul de înscriere atașat la e-mail, completat conform cerințelor. Grădiniţa/şcoala/liceul, se vor înscrie în concurs cu avizul dnei/dlui Director de unitate.

 • ETAPA II:

20 Octombrie – 10 Noiembrie 2015, are loc realizarea strategiei/planului de acțiune pentru anul școlar 2015 – 2016, a instituției de învățământ înscrisă în concurs. O prezentare a problemelor, obiectivelor propuse și acțiunilor vizate, precum și componența consiliului de sănătate creat la nivel de instituție va fi trimisă în format electronic, pe e-mail, la adresa alimenteazatecusanatate@gmail.com, până la data de 10 Noiembrie 2015.

Recomandăm ca strategia să conțină o descriere a problematicii de sănătate la copii, la nivelul școlii/grădiniței/liceului înscris, urmată de un obiectiv general și de obiective specifice, măsurabile, realiste și încadrate în timp (SMART), precum și de acțiuni concrete propuse pentru atingerea acestora.

 • ETAPA III:

În perioada 10 Noiembrie 2015 – 15 Mai 2016, va avea loc implementarea strategiei/planului de acțiune. Menționăm faptul că în această perioadă de implementare, reprezentanți Salvați Copiii Iași, împreună cu specialiștii în domeniu, vor efectua vizite de monitorizare în instituțiile de învățământ înscrise în concurs.

 • ETAPA IV:

Se vor transmite rapoarte de activitate periodice privind implementarea planului de acțiuni, cu următoarele termene: 9 Ianuarie 2016, 27 Martie 2016, 20 Mai 2016.

Aceste rapoarte se vor trimite la adresa alimenteazatecusanatate@gmail.com. Recomandăm ca raportele să cuprindă o descriere a acțiunilor și rezultatelor cantitative și calitative a acestora, însoțite de fotografii/filmulețe/alte materiale cât mai sugestive din cadrul activităților.

 • ETAPA V:

20 Mai – 1 Iunie 2016 se va realiza evaluarea programelor de către juriul stabilit de organizatori.

→ Descarca metodologia de aplicare

Persoană de contact: Cristina Mardari – asistent proiect