loader image

ZOOM in comunitate!

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, implementează proiectul „ZOOM în comunitate!”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Proiectul se derulează în perioada 01 aprilie 2016 – 30 iunie 2017, bugetul total fiind de 74.990 CHF din care 62.286 CHF co-finanțarea din partea Elveției şi 12.704 CHF co-finanţarea din partea Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi.

Proiectul își propune să dezvolte serviciile specializate în reabilitarea copiilor expuși la violență (in cadrul familiei sau școlii) din zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord-Est a României, în vederea asigurării protecţiei şi menţinerii la un nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de bine a acestora.

Obiective specifice:
1.Îmbunătăţirea accesului la servicii integrate de calitate (consiliere și psihoterapie, consiliere și asistare socială, servicii de parenting și de dezvoltare a abilităților de viață), pentru 30 de copii care au fost expuși la violență și familiile acestora, 225 de părinţi din regiunea de Nord-Est a României, precum şi 100 de copii cu risc crescut de a fi expuşi la violenţă din mediul urban și rural din județul Iași, în vederea diminuării efectelor pe plan psihologic și social al expunerii lor la violență.

2.Extinderea modelelor de răspuns comunitar coordonat în cazurile de violenţă, în 10 comunităîi rurale din județul Iași, pentru 50 de membri din grupurile consultative locale, în vederea dezvoltării abilităților acestora de a implementa strategii de securitate comunitară eficiente şi active pentru protecţia copiilor expuși la violență.

3.Creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri şi instituţii publice de a dezvolta şi implementa servicii integrate pentru a răspunde efectelor expunerii la violență a copiilor și familiilor acestora, din 6 județe din Nord-Estul României, până la finalul proiectului.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • 30 de copii care au fost expuși la violență în familie/școală și care manifestă tulburări emoționale si comportamentale;
 • 30 de familii a căror copii au fost expuși la violență în cadrul familiei/școlii;
 • 100 de părinți din comunitățile rurale care își vor dezvolta abilitățile de disciplinare pozitivă;
 • 125 de părinţi din mediul urban și rural îşi vor dezvolta abilităţile parentale;
 • 100 de copii din mediu rural aflați la risc de expunere la violență în familie/ școală vor participa la programe de dezvoltare a abilităților de viață direcționate pe gestionarea emoțiilor, gestionarea conflictelor și rezolvarea de probleme;
 • 20 de voluntari formați prin metode non-formale pentru a derula Caravana de Teatru Itinerant;
 • 50 de membri ai structurilor consultative locale își vor dezvolta abilități de elaborare și planificare a strategiei locale de răspuns la violență, precum și abilități de lucru impreună, pentru a crește eficiența întervențiilor în cazurile de violență;
 • 25 de specialiști (psihologi, asistenți sociali, cadre didactice) din ONG-uri și instituții publice formați în dezvoltarea abilităților parentale și de disciplinare pozitivă;
 • 20 de profesioniști (psihoterapeuţi, psihiatri, psihologi, asistenţi sociali) din ONG-uri și instituții publice își vor dezvolta abilități de consiliere și terapie a familiei;
 • 25 de profesioniști din ONG-uri și instituții publice își vor dezvolta abilitățile de lucru interinstituțional și multidisciplinar în problematica copilului expus la violență (in cadrul familiei/în școală).

 → Planul de activități al proiectului

Rezultate așteptate:

 • 30 de copii care au fost expuşi la violenţă şi familiile acestora au acces la servicii integrate de consiliere şi psihoterapie, consiliere şi asistare socială;
 • 30 de copii expuşi la violenţă îşi diminuează tulburările emoţionale şi comportamentale rezultate în urma expunerii la violenţă;
 • 100 de părinţi din 10 comunităţi rurale capabili să: utilizeze o gamă de strategii parentale pozitive acasă și în comunitate; să obțină suportul familiei, prietenilor sau membrilor unui grup, la nevoie; să dezvolte rutine parentale pentru situații de risc; să identifice schimbările în comportamentul copilului și al său; să mențină schimbările realizate; să stabilească alte obiective de schimbare în comportamentul copilului sau al său şi să definească modul de realizare a acestora;
 • 125 de părinţi din mediul urban și rural din regiunea de Nord-Est a României cu competenţe şi capacităţi în utilizarea strategiilor de disciplinare pozitivă pentru: prevenirea expunerii copiilor la violenţă; gestionarea comportamentelor problematice ale copiilor vulnerabili și a tulburărilor de comportament;
 • 100 de copii din 10 comunităţi rurale cu risc crescut de expunere la violenţă, îşi vor dezvolta abilităţile de viaţă (gestionarea emoţiilor, gestionarea conflictelor);
 • 1000 de pliante şi afişe elaborate şi tipărite pentru promovarea serviciilor oferite prin proiect;
 • 500 broşuri pentru părinţi elaborate şi tipărite;
 • spaţiul Centrului de Consiliere din cadrul Salvaţi Copiii Iaşi reamenajat şi înlocuită instalaţia de încălzire;
 • 10 comunităţi locale din judeţul Iaşi îşi vor dezvolta modele de răspuns comunitar în cazurile de expunere la violenţă a copiilor, prin implicarea și dezvoltarea abilităţilor membrilor grupurilor consultative locale în cadrul a 5 workshop-uri;
 • 50 de membri ale grupurilor consultative locale îşi vor dezvolta abilităţi de dezvoltare şi implementare a unei strategii de securitate comunitară pentru a răspunde adecvat protecţiei copiilor expuşi la violenţă;
 • 20 de voluntari formaţi prin metoda non-formală Teatru Forum, vor avea abilităţi de realizare a campaniei de informare cu privire la efectele expunerii copiilor la violenţă;
 • campanie de informare şi sensibilizare a comunităţilor rurale cu privire la efectele expunerii copiilor la violenţă;
 • 25 de specialişti din ONG-uri şi instituţii publice cu competenţe în: implementarea programelor ce vizează îmbunătăţirea competenţelor părinţilor; de a utiliza disciplina pozitivă în educarea copiilor; de a organiza şi derula servicii de parenting;
 • o curriculă şi un design de curs pentru seminariile de formare în implementarea programelor de parenting; o metodologie a dezvoltării serviciilor de parenting;
 • 20 de specialişti ce lucrează în serviciile sociale din cele 6 județe ale regiunii de Nord-Est a României (Iaşi, Vaslui, Bacău, Botoşani, Neamţ şi Suceava) cu competenţe în consilierea şi terapia familiei;
 • 25 de specialişti din ONG-uri şi instituţii publice din regiunea de Nord-Est a României, vor avea abilități de lucru interinstituțional și multidisciplinar în problematica copilului expus la violență (in cadrul familiei/în școală).

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!