loader image

Achizitii

Project CODE – Competence Opportunities for Digital Employment

Index no: 2017-1-414

Financier – EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

ECHIPAMENTE IT&C (COD CPV 30214 ȘI COD CPV 30247450-8)

pentru activităţi specifice desfășurării cursurilor de  Design grafic și digitalizare și animație 3D din cadrul proiectului

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, cu sediul în Iaşi, Aleea Ion Simionescu nr.6 PT 15 Dacia, va derula proiectul „CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”,finanţat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în cadrul căruia intenţionează să atribuie un contract de achiziții a echipamentelor IT&C

Prin prezenta, vă invităm să depuneţi o ofertă tehnică şi financiară în conformitate cu documentaţia de atribuire anexată.

Termenul limită: Ofertele tehnice şi financiare pot fi transmise până la data de 03.02.2020, ora 13.00.

Data limită de solicitare a clarificărilor: 27.01.2020

Data limită de transmitere a clarificărilor: 29.01.2020

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată acestei invitaţii. De asemenea, poate fi solicitată pe adresa de mail adrian.pricop@salvaticopiii-iasi.ro .

Persoană de contact: Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email la adresa adrian.pricop@salvaticopiii-iasi.ro  sau prin fax la numărul 0232 222726, persoană de contact: Adrian Pricop – manager proiect.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă

Modul de prezentare şi depunere a ofertei: Ofertantul are obligaţia de a elabora atât oferta tehnică cât şi oferta financiară în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei (dacă este cazul) şi să cuprindă preţul total al contractului, în euro la cursul Euro BNR din data facturării. Ofertele pot fi transmise prin fax, la numărul 0232 222 276,  prin e-mail la adresa adrian.pricop@salvaticopiii-iasi.ro sau depuse la sediul Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi din strada Bd. Chimiei nr.35 Bl.F2-1.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Vă mulţumim!

Descarcă documentația de atribuire

Descarcă nota justificativa

Descarcă documentația de atribuire .doc

Descarcă nota justificativă .doc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proiect: Gândește în afara….Stigmei!

Finanţator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Beneficiar: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Nr. contract: RO2014_C2.2_19

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 )

în cadrul proiectului „Gândește în afara….Stigmei!”

pentru Neamț, Bacău si Suceava,

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de prestări servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 ), conform următoarelor specificaţii:

–   Pauză de cafea pentru 30 de persoane, 11 pauze în 5 zile de seminar si 1 zi follow-up

Masă de prânz pentru 30 de persoane, total 6 zile (felul 1, felul 2 si desert)

– Sala de seminar pentru minim 30 de persoane, așezată în format U-shape, pentru 6 zile (valabil pentru județele Suceava și Bacău)

Termenul limită: Ofertele tehnice şi financiare pot fi transmise până la data de 28.10.2015 ora 17.00.

            Modalitatea de transmitere a ofertelor: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise în plic închis cu specificatia “A nu se deschide până la data de 28.10.2015, orele 17.00” prin poștă sau vor fi depuse direct la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinți – Salvați Copiii Iași din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, cod poștal 700393, Iaşi .

            Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată acestei invitaţii. De asemenea, poate fi solicitată pe adresa de mail ccp.iasi@yahoo.com sau ridicată de la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinti din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, Iaşi.

            Persoană de contact: Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email la adresa ccp.iasi@yahoo.com sau prin fax la numărul 0232 219986, persoană de contact: Irina Hazincop.

            Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

            Alte informaţii: Propunerea dumneavoastră trebuie să conţină oferta tehnică şi financiară şi să fie elaborată în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei şi să cuprindă preţul unitar al contractului, în lei româneşti (RON) fără TVA.

            Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Proiect: Gândește în afara….Stigmei!

Finanţator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Beneficiar: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Nr. contract: RO2014_C2.2_19

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 )

în cadrul proiectului „Gândește în afara….Stigmei!”

pentru Neamț, Bacău, Suceava, Vaslui și Botoșani

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de prestări servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 ), conform următoarelor specificaţii:

–   Pauză de cafea pentru 30 de persoane, 11 pauze în 5 zile de seminar si 1 zi follow-up

Masă de prânz pentru 30 de persoane, total 6 zile (felul 1, felul 2 si desert)

– Sala de seminar pentru minim 30 de persoane, așezată în format U-shape, pentru 6 zile

Termenul limită: Ofertele tehnice şi financiare pot fi transmise până la data de 21.10.2015 ora 17.00.

            Modalitatea de transmitere a ofertelor: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise în plic închis cu specificatia “A nu se deschide până la data de 21.10.2015, orele 17.00” prin poștă sau vor fi depuse direct la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinți – Salvați Copiii Iași din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, cod poștal 700393, Iaşi .

            Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată acestei invitaţii. De asemenea, poate fi solicitată pe adresa de mail ccp.iasi@yahoo.com sau ridicată de la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinti din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, Iaşi.

            Persoană de contact: Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email la adresa ccp.iasi@yahoo.com sau prin fax la numărul 0232 219986, persoană de contact: Irina Hazincop.

            Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

            Alte informaţii: Propunerea dumneavoastră trebuie să conţină oferta tehnică şi financiară şi să fie elaborată în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei şi să cuprindă preţul unitar al contractului, în lei româneşti (RON) fără TVA.

            Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Proiect: Gândește în afara….Stigmei!

Finanţator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Beneficiar: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Nr. contract: RO2014_C2.2_19

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 )

în cadrul proiectului „Gândește în afara….Stigmei!”

pentru Iași și Galați

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de prestări servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 ), conform următoarelor specificaţii:

 • Pauză de cafeapentru 30 de persoane, 11 pauze în 5 zile de seminar si 1 zi follow-up
 • Masă de prânz pentru 30 de persoane, total 6 zile (felul 1, felul 2 si desert).
 • Sala de seminar pentru minim 30 de persoane, așezată în format U-shape, pentru 6 zile
 • Masă de prânz tip bufet pentru 120 de participanți la conferința regională (Iași, 25 martie 2016)
 • Pauză de cafea conferința regional pentru 120 de persoane, 2 pauze de cafea, 1 zi de conferință.
 • Sala de conferința pentru minim 120 de persoane, așezată în format TEATRU, pentru 1 zi de conferință (Iași, 25 martie 2016). Asigurarea de alte sali disponibile pentru lucrul pe grupe cu participanții – în format U-shape – minim 4 săli.

Termenul limită: Ofertele tehnice şi financiare pot fi transmise până la data de 06.10.2015 ora 17.00.

Modalitatea de transmitere a ofertelor: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise în plic închis cu specificatia “A nu se deschide până la data de 06.10.2015, orele 17.00” prin poștă sau vor fi depuse direct la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinți – Salvați Copiii Iași din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, cod poștaș 700393, Iaşi .

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată acestei invitaţii. De asemenea, poate fi solicitată pe adresa de mail ccp.iasi@yahoo.com sau ridicată de la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinti din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, Iaşi.

Persoană de contact: Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email la adresa ccp.iasi@yahoo.com sau prin fax la numărul 0232 219986, persoană de contact: Irina Hazincop.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Alte informaţii: Propunerea dumneavoastră trebuie să conţină oferta tehnică şi financiară şi să fie elaborată în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei şi să cuprindă preţul unitar al contractului, în lei româneşti (RON) fără TVA.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ

 

 

Prin prezenta facem cunoscut publicului că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie de servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 ) necesare derulării proiectului Gândește în afara….Stigmei!, contract numărul RO2014_C2.2_19, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, prin Fondul ONG în România, s-a constatat neândeplinirea condițiilor de participare (minim 3 oferte primite) fapt pentru care se va relua procedura de achiziție.

Mulțumim operatorilor economici pentru participare la procedura de achiziţie.

Orice informaţii suplimentare pot fi solicitate prin email la adresa ccp.iasi@yahoo.com sau prin fax la numărul 0232 222726, persoană de contact: Irina Hazincop.

Vă mulţumim!

Proiect: Gândește în afara….Stigmei!

Finanţator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Beneficiar: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Nr. contract: RO2014_C2.2_19

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 )

în cadrul proiectului „Gândește în afara….Stigmei!”

 

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de prestări servicii de restaurant si de servire a mâncarii (cod CPV 55300000-3), servicii catering (cod CPV 55520000-1), servicii închiriere săli de seminarii (cod CPV55120000-7 ), conform următoarelor specificaţii:

 • Pauză de cafeapentru 30 de persoane, 11 pauze în 5 zile de seminar si 1 zi follow-up
 • Masă de prânz pentru 30 de persoane, total 6 zile (felul 1, felul 2 si desert).
 • Sala de seminar pentru minim 30 de persoane, așezată în format U-shape, pentru 6 zile
 • Masă de prânz tip bufet pentru 120 de participanți la conferința regională (Iași, 25 martie 2016)
 • Pauză de cafea conferința regional pentru 120 de persoane, 2 pauze de cafea, 1 zi de conferință.
 • Sala de conferința pentru minim 120 de persoane, așezată în format TEATRU, pentru 1 zi de conferință (Iași, 25 martie 2016). Asigurarea de alte sali disponibile pentru lucrul pe grupe cu participanții – în format U-shape – minim 4 săli.

Termenul limită: Ofertele tehnice şi financiare pot fi transmise până la data de 30.09.2015 ora 15.30.

Modalitatea de transmitere a ofertelor: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise în plic închis cu specificatia “A nu se deschide până la data de 30.09.2015, orele 15.30” prin poștă sau vor fi depuse direct la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinți – Salvați Copiii Iași din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, cod poștaș 700393, Iaşi .

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată acestei invitaţii. De asemenea, poate fi solicitată pe adresa de mail ccp.iasi@yahoo.com sau ridicată de la adresa Centrului de Consiliere pentru Parinti din Bld-ul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, Sc A și B, parter, Iaşi.

Persoană de contact: Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email la adresa ccp.iasi@yahoo.com sau prin fax la numărul 0232 219986, persoană de contact: Irina Hazincop.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Alte informaţii: Propunerea dumneavoastră trebuie să conţină oferta tehnică şi financiară şi să fie elaborată în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei şi să cuprindă preţul unitar al contractului, în lei româneşti (RON) fără TVA.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de achiziție bunuri pentru amenajarea Centrului de Educație Incluzivă din cartierul Dacia, pentru 120 de copii aflați în dificultate.

→ Descarca cererea de ofertă

→ Descarca cererea de ofertă

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi intenţionează să atribuie un contract de execuție lucrări  pentru amenajarea Centrului de Educație Incluzivă din cartierul Dacia, pentru 120 de copii aflați în dificultate.

STAI LA MASĂ
CU O FAPTĂ BUNĂ!

Donează 2 Euro prin sms la nr. 8844 cu textul PAPA sau uită-te de două ori în meniul restaurantelor partenere și plătește în plus un fel de mâncare. Speranța se hrănește mereu cu o faptă bună!