Salvați Copiii filiala Iași invită unităţile de învăţământ din judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui să participe la procesul de selecţie a 15 şcoli gimnaziale şi liceale/județ pentru implementarea programului educaţional anti-stigma, program derulat în cadrul proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Programul implementat de şcolile selectate va avea în vedere diminuarea excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.).

Procesul de selecţie include depunerea unui dosar de candidatură din partea şcolii.
Dosarul de candidatură va conţine formularul de aplicație completat însoţit de CV – ul şcolii candidate şi CV- ul a două cadre didactice desemnate de conducerea şcolii pentru implementarea programului. Acesta se poate depune electronic la adresa de e-mail ccp.iasi@yahoo.com sau în format tipărit/original la sediul: Centrul de Consiliere pentru Părinţi Iaşi – Salvaţi Copiii filiala Iaşi, b-dul Chimiei nr. 35, bloc F2-1, scara A şi B, parter.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2015, ora 16.00.
Doar dosarele de candidatură complete şi depuse până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de selecție.

→ Formular înscriere program educaţional anti-stigma

Implementarea programului anti-stigma implică din partea cadrelor didactice selectate următoarele activităţi:
– participarea la cursul pentru implementarea programului anti-stigma, ce constă într-un seminar de 5 zile şi o sesiune de follow-up de 1 zi;
– vor lucra cu minim o grupă de copii (20 copii), în cadrul a două activități, pentru dezvoltarea a cel puţin două abilităţi de viaţă importante pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală; vor realiza o evaluare iniţială a copiilor şi susţinerea lor în desfășurarea activităților;
cel puţin o activitate cu minim 10 părinţi care vor fi informaţi cu privire la particularităţile emoţionale şi comportamentale ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);
cel puţin o activitate la nivelul şcolii pentru sensibilizarea elevilor cu privire la includerea socială şi emoţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);
cel puţin o activitate de informare în rândul cadrelor didactice din şcoala în care se implementează programul;
– participarea la Conferinţa regională „Măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli”, cu o durată de 1 zi, unde vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma implementării programelor la nivelul şcolilor implicate.

Criteriile în baza cărora se va face evaluarea candidaturilor sunt:

Fiecare şcoală participantă va încheia un parteneriat cu Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, document care va conţine responsabilităţile partenerilor şi modul de implicare pentru implementarea cu succes a activităţilor prevăzute în proiect.

Cadrele didactice desemnate de conducerea şcolii vor semna contracte de formare şi vor beneficia de 15 credite profesionale transferabile [1], cursul de formare fiind acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pe parcursul implementării programului anti-stigma în şcoală, cadrele didactice vor avea suport material şi tehnic din partea coordonatorilor de activităţi în şcoli ai Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi care au experienţă în recuperea psiho-educaţională şi socială a copilului cu tulburări de sănătate mintală şi în implementarea programelor derulate în şcoli.

Acest proiect şi toate evenimentele ce se vor desfăşura în cadrul lui, este înscris în demersul de Responsabilizare Socială demarat de Societal (reţea naţională de ONG-uri), şi, ca urmare a angajamentului său, va purta marca “Eveniment responsabil”. Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru proiectul “Gândeşte în afara …. Stigmei!”. Ca urmare, selectarea participanţilor la programul educaţional anti-stigma din cadrul proiectului se va realiza indiferent de rasa, religia, apartenenţa etnica, sexul, vârsta, orientarea sexuală, dizabilităţile sau statutul social al candidaţilor.

Pentru orice neclarități privind procesul de selecţie pentru implementarea programului educaţional anti-stigma vă rugăm să ne contactați la tel. 0232.211.726, persoana de contact: Mihaela Dimitriu.

Vă mulţumim!

Cu deosebită consideraţie,
Coordonator Proiect
Corina Mighiu


[1] Cadrele didactice care au beneficiat de programele de formare realizate de Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Iaşi în perioada 2013 -2015 nu se pot înscrie în programul  anti-stigma.