Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Donează

Misiunea

Salvati Copiii

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului.

Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile.

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

Anunț selecție școli pentru județele Iași, Galați și Neamț

Organizația Salvați Copiii filiala Iași a invitat unităţile de învăţământ din judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui să participe la procesul de selecţie a 15 şcoli gimnaziale şi liceale / județ pentru implementarea programului educaţional anti-stigma, program derulat în cadrul proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Programul implementat de şcolile selectate va avea în vedere diminuarea excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.).

Procesul de selecţie a inclus depunerea unui dosar de candidatură din partea şcolii.

Dosarul de candidatură conţine formularul de aplicație completat însoţit de CV – ul şcolii candidate şi CV- ul a două cadre didactice desemnate de conducerea şcolii pentru implementarea programului.

Implementarea programului anti-stigma implică din partea cadrelor didactice selectate următoarele activităţi:

– participarea la cursul pentru implementarea programului anti-stigma, ce constă într-un seminar de 5 zile şi o sesiune de follow-up de 1 zi;

– vor lucra cu minim o grupă de copii (20 copii), în cadrul a două activități, pentru dezvoltarea a cel puţin două abilităţi de viaţă importante pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală; vor realiza o evaluare iniţială a copiilor şi susţinerea lor în desfășurarea activităților;

cel puţin o activitate cu minim 10 părinţi care vor fi informaţi cu privire la particularităţile emoţionale şi comportamentale ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);

cel puţin o activitate la nivelul şcolii pentru sensibilizarea elevilor cu privire la includerea socială şi emoţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);

cel puţin o activitate de informare în rândul cadrelor didactice din şcoala în care se implementează programul;

– participarea la Conferinţa regională „Măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli”, cu o durată de 1 zi, unde vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma implementării programelor la nivelul şcolilor implicate.

Criteriile în baza cărora s-a făcut evaluarea candidaturilor sunt:

  • expertiza școlii în implementarea de proiecte și motivația implicării în acest proiect;
  • utilitatea implementării programului anti-stigma în şcoală;
  • susținerea oferită de școală pentru întreg procesul de implementare a programului anti-stigma;
  • existenţa dorinţei de inovaţie;
  • expertiza și motivația celor 2 cadre didactice desemnate (proiectele în care au fost implicate, recomandările din partea școlii etc.).

 

 → Lista școli selectate din județele Iași, Galați și Neamț