Organizația Salvați Copiii filiala Iași a invitat unităţile de învăţământ din judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui să participe la procesul de selecţie a 15 şcoli gimnaziale şi liceale / județ pentru implementarea programului educaţional anti-stigma, program derulat în cadrul proiectului “Gândeşte în afara …. Stigmei!” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Programul implementat de şcolile selectate va avea în vedere diminuarea excluziunii sociale şi educaţionale a copiilor care suferă de o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.).

Procesul de selecţie a inclus depunerea unui dosar de candidatură din partea şcolii.

Dosarul de candidatură conţine formularul de aplicație completat însoţit de CV – ul şcolii candidate şi CV- ul a două cadre didactice desemnate de conducerea şcolii pentru implementarea programului.

Implementarea programului anti-stigma implică din partea cadrelor didactice selectate următoarele activităţi:

– participarea la cursul pentru implementarea programului anti-stigma, ce constă într-un seminar de 5 zile şi o sesiune de follow-up de 1 zi;

– vor lucra cu minim o grupă de copii (20 copii), în cadrul a două activități, pentru dezvoltarea a cel puţin două abilităţi de viaţă importante pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală; vor realiza o evaluare iniţială a copiilor şi susţinerea lor în desfășurarea activităților;

cel puţin o activitate cu minim 10 părinţi care vor fi informaţi cu privire la particularităţile emoţionale şi comportamentale ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);

cel puţin o activitate la nivelul şcolii pentru sensibilizarea elevilor cu privire la includerea socială şi emoţională a copiilor cu tulburări de sănătate mintală (ADHD, anxietate, autism, depresie etc.);

cel puţin o activitate de informare în rândul cadrelor didactice din şcoala în care se implementează programul;

– participarea la Conferinţa regională „Măsuri active de răspuns anti-stigma şi bune practici în implementarea programelor anti-stigma în şcoli”, cu o durată de 1 zi, unde vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma implementării programelor la nivelul şcolilor implicate.

Criteriile în baza cărora s-a făcut evaluarea candidaturilor sunt:

 

 → Lista școli selectate din județele Iași, Galați și Neamț