Educatie prescolara

Educaţia preşcolară poate face o diferența semnificativă din punct de vedere al abilităţilor dobândite şi al influenţei asupra parcursului şcolar viitor, implicit asupra ratei de abandon școlar.

                În acest sens, Asociația Salvați Copiii Iași desfășoară programe de educație preșcolară pentru copiii care nu au/avut posibilitatea parcurgerii etapei preşcolare, oferind servicii pentru copii aflați în următoarele situații:

  1. Copii din mediul rural, din comunități izolate, care nu au acces la instuții de educație preșcolară.

                Salvați Copiii Iași a înființat 5 grădinițe în comuntăți rurale izolate din Iași și Vaslui: sat Petrești, comuna Golăiești; sat Orgoiești, comuna Bogdănești; sat Mănăstirea, comuna Dagâța; sat Mironeasa, comuna Mironeasa; sat Barboși, comuna Hoceni.

                Beneficiari: 150 de copii

  1. Copii care nu au/avut posibilitatea parcurgerii etapei preşcolare, din motive socio-economice.

                Anual se organizează cursuri de pregătire intensivă menite să faciliteze integrarea ulterioară a copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani în sistemul educaţional de masă şi să reducă lacunele educaţionale dintre copiii fără pregătire preşcolară şi cei care au beneficiat de o asemenea experienţă.

                Beneficiari: 80 de copii